• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 4:32:58 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
32,45 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,25 (+4,01%)
Tham chiếu
31,20
Mở cửa
31,50
Cao nhất
32,80
Thấp nhất
31,30
Khối lượng
1.695.900
KLTB 10 ngày
865.810
Cao nhất 52 tuần
34,80
Thấp nhất 52 tuần
17,35
Giá đóng cửa ngày 09/04/2021
23,35 -0,20/-0,85%
Mở cửa 23,55
Cao nhất 23,55
Thấp nhất 23,30
Khối lượng 233.300
Giá điều chỉnh 23,35
Giá quá khứ của ANV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
09/04/2021 -0,20 / -0,85% 23,55 23,55 23,30 23,35 23,40 23,35 233.300
08/04/2021 -0,10 / -0,42% 23,60 23,75 23,45 23,55 23,62 23,55 249.100
07/04/2021 -0,15 / -0,63% 23,80 23,80 23,50 23,65 23,65 23,65 270.400
06/04/2021 +0,90 / +3,93% 23,40 24,00 23,05 23,80 23,33 23,80 602.300
05/04/2021 0,00 / 0,00% 22,90 23,00 22,70 22,90 22,83 22,90 107.500
02/04/2021 -0,30 / -1,29% 23,20 23,50 22,90 22,90 23,21 22,90 164.300
01/04/2021 +0,45 / +1,98% 22,80 23,20 22,50 23,20 22,75 23,20 171.500
31/03/2021 +0,15 / +0,66% 22,60 22,90 22,40 22,75 22,57 22,75 198.000
30/03/2021 -0,10 / -0,44% 22,50 22,70 22,45 22,60 22,58 22,60 152.200
29/03/2021 +0,10 / +0,44% 22,60 22,70 22,30 22,70 22,59 22,70 138.500
26/03/2021 +1,10 / +5,12% 21,50 23,00 21,40 22,60 21,50 22,60 515.000
25/03/2021 -0,20 / -0,92% 21,20 22,00 21,20 21,50 21,70 21,50 368.600
24/03/2021 -1,00 / -4,41% 22,20 22,40 21,40 21,70 21,97 21,70 441.900
23/03/2021 -0,55 / -2,37% 23,25 23,25 22,50 22,70 22,86 22,70 399.600
22/03/2021 -0,15 / -0,64% 23,30 23,70 23,20 23,25 23,40 23,25 481.500
19/03/2021 0,00 / 0,00% 23,40 23,40 23,10 23,40 23,23 23,40 273.800
18/03/2021 0,00 / 0,00% 23,50 23,70 23,05 23,40 23,32 23,40 194.300
17/03/2021 -0,40 / -1,68% 23,80 23,80 23,00 23,40 23,47 23,40 247.300
16/03/2021 -0,20 / -0,83% 24,40 24,45 23,50 23,80 23,86 23,80 361.900
15/03/2021 +0,75 / +3,23% 23,40 24,50 23,35 24,00 24,00 24,00 825.300
12/03/2021 +0,10 / +0,43% 23,50 23,50 23,15 23,25 23,32 23,25 281.400
11/03/2021 0,00 / 0,00% 23,15 23,65 23,10 23,15 23,36 23,15 574.700
10/03/2021 +0,05 / +0,22% 23,10 23,50 22,70 23,15 23,08 23,15 227.200
09/03/2021 -0,35 / -1,49% 23,45 23,50 23,00 23,10 23,45 23,10 407.400
08/03/2021 +0,45 / +1,96% 23,50 23,60 22,70 23,45 23,00 23,45 667.500
05/03/2021 +0,05 / +0,22% 22,95 23,80 22,50 23,00 23,00 23,00 297.800
04/03/2021 -0,10 / -0,43% 23,90 23,95 22,30 22,95 23,44 22,95 406.900
03/03/2021 +1,50 / +6,96% 21,55 23,05 21,55 23,05 22,75 23,05 1.133.200
02/03/2021 +0,25 / +1,17% 21,80 21,80 21,30 21,55 21,30 21,55 261.200
01/03/2021 +0,55 / +2,65% 21,60 21,60 21,05 21,30 21,31 21,30 190.200