• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.107,53 +6,21/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.107,53   +6,21/+0,56%  |   HNX-INDEX   227,60   +0,82/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   84,19   +0,17/+0,20%  |   VN30   1.100,85   +8,39/+0,77%  |   HNX30   420,86   +2,44/+0,58%
09 Tháng Sáu 2023 5:45:23 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 09/06/2023
3:05:04 CH
35,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+0,72%)
Tham chiếu
34,95
Mở cửa
34,90
Cao nhất
35,55
Thấp nhất
34,55
Khối lượng
1.533.000
KLTB 10 ngày
2.196.950
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
Giá đóng cửa ngày 10/05/2019
30,00 +1,80/+6,38%
Mở cửa 28,20
Cao nhất 30,00
Thấp nhất 28,05
Khối lượng 1.140.670
Giá điều chỉnh 25,13
Giá quá khứ của ANV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
10/05/2019 +1,80 / +6,38% 28,20 30,00 28,05 30,00 29,04 25,13 1.140.670
09/05/2019 -0,20 / -0,70% 28,50 28,70 28,20 28,20 28,47 23,62 636.230
08/05/2019 +0,25 / +0,89% 27,80 28,40 27,60 28,40 28,02 23,79 464.700
07/05/2019 +0,15 / +0,54% 28,10 28,35 27,80 28,15 28,12 23,58 478.840
06/05/2019 +1,05 / +3,90% 26,70 28,00 26,30 28,00 27,48 23,46 1.258.590
03/05/2019 +0,65 / +2,47% 26,30 27,20 26,30 26,95 26,83 22,58 1.181.260
02/05/2019 0,00 / 0,00% 26,60 26,60 26,05 26,30 26,33 22,03 412.540
26/04/2019 +0,60 / +2,33% 25,60 26,30 25,20 26,30 25,66 22,03 541.240
25/04/2019 -0,50 / -1,91% 26,15 26,40 25,70 25,70 26,01 21,53 376.500
24/04/2019 -0,15 / -0,57% 26,35 26,60 25,95 26,20 26,19 21,95 354.440
23/04/2019 -0,05 / -0,19% 26,40 26,60 26,30 26,35 26,44 22,07 234.680
22/04/2019 -0,20 / -0,75% 26,65 26,90 26,40 26,40 26,62 22,12 294.390
19/04/2019 +0,35 / +1,33% 26,70 27,30 26,60 26,60 26,89 22,28 928.690
18/04/2019 0,00 / 0,00% 26,25 26,45 25,95 26,25 26,25 21,99 371.380
17/04/2019 -0,35 / -1,32% 26,60 26,80 26,20 26,25 26,41 21,99 345.160
16/04/2019 -0,40 / -1,48% 26,90 26,95 26,10 26,60 26,65 22,28 1.664.347
12/04/2019 +0,40 / +1,50% 26,60 27,00 26,10 27,00 26,74 22,62 482.000
11/04/2019 -1,20 / -4,32% 26,70 27,30 26,60 26,60 26,92 22,28 411.040
10/04/2019 +0,65 / +2,39% 26,85 28,15 26,70 27,80 27,55 22,28 2.041.897
09/04/2019 +0,70 / +2,65% 26,65 27,30 26,45 27,15 26,92 21,76 651.920
08/04/2019 -0,25 / -0,94% 26,90 26,90 26,30 26,45 26,56 21,20 325.270
05/04/2019 +0,30 / +1,14% 26,40 26,70 26,40 26,70 26,56 21,40 286.020
04/04/2019 +1,20 / +4,76% 25,20 26,40 25,20 26,40 25,87 21,16 341.750
03/04/2019 -0,50 / -1,95% 25,60 25,65 24,90 25,20 25,24 20,20 365.190
02/04/2019 -0,20 / -0,77% 25,90 26,00 25,65 25,70 25,82 20,60 408.820
01/04/2019 -0,30 / -1,15% 26,25 26,30 25,55 25,90 25,85 20,76 894.480
29/03/2019 +0,35 / +1,35% 25,85 26,50 25,85 26,20 26,18 21,00 270.050
28/03/2019 -0,05 / -0,19% 25,65 25,90 25,60 25,85 25,75 20,72 407.910
27/03/2019 +0,30 / +1,17% 25,70 26,00 25,60 25,90 25,77 20,76 269.130
26/03/2019 -0,10 / -0,39% 25,70 26,00 25,50 25,60 25,65 20,52 203.090