• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.474,86 +4,10/+0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:05:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.474,86   +4,10/+0,28%  |   HNX-INDEX   410,94   -0,33/-0,08%  |   UPCOM-INDEX   108,93   +0,20/+0,18%  |   VN30   1.528,14   +11,57/+0,76%  |   HNX30   726,26   -1,77/-0,24%
28 Tháng Giêng 2022 10:13:04 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
10:05:01 SA
27,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,36%)
Tham chiếu
27,70
Mở cửa
27,90
Cao nhất
27,90
Thấp nhất
27,60
Khối lượng
5.600
KLTB 10 ngày
182.850
Cao nhất 52 tuần
39,60
Thấp nhất 52 tuần
17,95
Giá đóng cửa ngày 13/01/2020
21,40 -0,60/-2,73%
Mở cửa 21,90
Cao nhất 21,90
Thấp nhất 21,40
Khối lượng 318.460
Giá điều chỉnh 18,76
Giá quá khứ của ANV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
13/01/2020 -0,60 / -2,73% 21,90 21,90 21,40 21,40 21,55 18,76 318.460
10/01/2020 -0,10 / -0,45% 22,10 22,10 21,60 22,00 21,83 19,29 311.700
09/01/2020 0,00 / 0,00% 22,10 22,30 21,90 22,10 22,02 19,38 255.400
08/01/2020 -0,60 / -2,64% 22,50 22,55 22,10 22,10 22,32 19,38 174.610
07/01/2020 0,00 / 0,00% 22,70 22,90 22,35 22,70 22,60 19,90 279.090
06/01/2020 -0,20 / -0,87% 22,70 22,90 22,45 22,70 22,58 19,90 2.893.320
03/01/2020 0,00 / 0,00% 22,90 23,00 22,35 22,90 22,62 20,08 394.490
02/01/2020 0,00 / 0,00% 22,90 22,90 22,70 22,90 22,80 20,08 177.330
31/12/2019 +0,10 / +0,44% 22,80 22,95 22,50 22,90 22,74 20,08 229.930
30/12/2019 +0,60 / +2,70% 22,30 22,95 22,30 22,80 22,65 19,99 285.790
27/12/2019 +0,20 / +0,91% 22,00 22,20 21,80 22,20 22,08 19,46 165.830
26/12/2019 +0,20 / +0,92% 21,80 22,00 21,70 22,00 21,85 19,29 151.670
25/12/2019 +0,30 / +1,40% 21,50 21,90 21,40 21,80 21,65 19,11 162.940
24/12/2019 -0,40 / -1,83% 21,90 21,90 21,30 21,50 21,56 18,85 217.000
23/12/2019 -0,20 / -0,90% 22,10 22,15 21,85 21,90 22,01 19,20 186.170
20/12/2019 +0,10 / +0,45% 22,00 22,40 22,00 22,10 22,16 19,38 182.860
19/12/2019 -0,40 / -1,79% 22,30 22,40 22,00 22,00 22,21 19,29 184.540
18/12/2019 0,00 / 0,00% 22,40 22,50 22,20 22,40 22,30 19,64 155.610
17/12/2019 +0,20 / +0,90% 22,20 22,65 22,10 22,40 22,36 19,64 238.560
16/12/2019 -0,80 / -3,48% 23,20 23,20 22,20 22,20 22,73 19,46 282.750
13/12/2019 +0,05 / +0,22% 23,30 23,85 22,95 23,00 23,34 20,16 326.200
12/12/2019 +1,50 / +6,99% 21,60 22,95 21,60 22,95 22,46 20,12 349.710
11/12/2019 -0,20 / -0,92% 21,40 21,60 21,40 21,45 21,46 18,81 167.760
10/12/2019 -0,35 / -1,59% 22,00 22,00 21,60 21,65 21,81 18,98 177.390
09/12/2019 -0,40 / -1,79% 22,40 22,50 21,95 22,00 22,24 19,29 283.810
06/12/2019 +0,05 / +0,22% 22,35 22,60 22,10 22,40 22,41 19,64 226.070
05/12/2019 0,00 / 0,00% 22,40 22,50 21,25 22,35 21,78 19,59 441.130
04/12/2019 -1,50 / -6,29% 23,90 24,10 22,25 22,35 22,94 19,59 740.560
03/12/2019 -0,60 / -2,45% 24,45 24,60 23,85 23,85 24,16 20,91 252.070
02/12/2019 -0,15 / -0,61% 24,60 24,90 24,45 24,45 24,63 21,44 202.010