• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.054,29 +2,04/+0,19%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.054,29   +2,04/+0,19%  |   HNX-INDEX   205,76   -0,91/-0,44%  |   UPCOM-INDEX   75,58   -0,10/-0,13%  |   VN30   1.058,82   +2,37/+0,22%  |   HNX30   364,66   -2,77/-0,75%
29 Tháng Ba 2023 12:15:00 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 28/03/2023
3:05:02 CH
31,65 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,75 (+2,43%)
Tham chiếu
30,90
Mở cửa
31,10
Cao nhất
31,90
Thấp nhất
31,10
Khối lượng
1.763.100
KLTB 10 ngày
893.600
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
Giá đóng cửa ngày 14/06/2019
27,10 0,00/0,00%
Mở cửa 27,20
Cao nhất 27,35
Thấp nhất 27,00
Khối lượng 405.310
Giá điều chỉnh 22,70
Giá quá khứ của ANV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/06/2019 0,00 / 0,00% 27,20 27,35 27,00 27,10 27,14 22,70 405.310
13/06/2019 0,00 / 0,00% 27,15 27,40 27,00 27,10 27,21 22,70 383.180
12/06/2019 -0,10 / -0,37% 27,00 27,40 27,00 27,10 27,17 22,70 455.250
11/06/2019 +0,30 / +1,12% 26,90 27,70 26,35 27,20 27,09 22,79 582.670
10/06/2019 -1,60 / -5,61% 28,45 28,50 26,90 26,90 27,36 22,53 1.733.390
07/06/2019 +0,75 / +2,70% 27,90 28,50 27,85 28,50 28,22 23,87 555.260
06/06/2019 -0,55 / -1,94% 28,30 28,60 27,65 27,75 28,12 23,25 661.950
05/06/2019 -0,20 / -0,70% 29,00 29,20 28,15 28,30 28,70 23,71 638.220
04/06/2019 +0,30 / +1,06% 28,40 29,00 28,40 28,50 28,59 23,87 554.560
03/06/2019 -1,75 / -5,84% 29,50 29,50 28,20 28,20 28,75 23,62 1.124.000
31/05/2019 -2,25 / -6,99% 32,20 32,50 29,95 29,95 30,78 25,09 1.441.090
30/05/2019 +0,40 / +1,26% 31,60 32,40 31,05 32,20 31,70 26,97 951.410
29/05/2019 -1,10 / -3,34% 32,80 32,80 31,80 31,80 32,31 26,64 835.010
28/05/2019 +0,30 / +0,92% 32,60 32,90 31,70 32,90 32,29 27,56 1.030.750
27/05/2019 +0,80 / +2,52% 31,80 32,60 31,80 32,60 32,29 27,31 718.830
24/05/2019 -0,05 / -0,16% 32,00 32,60 31,70 31,80 32,23 26,64 993.500
23/05/2019 +2,05 / +6,88% 30,00 31,85 29,90 31,85 31,00 26,68 1.213.510
22/05/2019 +0,25 / +0,85% 29,60 29,90 29,05 29,80 29,52 24,96 529.410
21/05/2019 -1,00 / -3,27% 30,80 30,85 29,55 29,55 30,12 24,75 865.470
20/05/2019 +0,55 / +1,83% 29,95 30,65 29,60 30,55 30,31 25,59 759.450
17/05/2019 -1,05 / -3,38% 31,05 31,40 30,00 30,00 30,79 25,13 1.044.370
16/05/2019 +0,60 / +1,97% 30,50 31,45 30,45 31,05 31,08 26,01 1.114.260
15/05/2019 +0,15 / +0,50% 30,50 30,60 30,15 30,45 30,35 25,51 689.040
14/05/2019 +0,20 / +0,66% 29,90 30,70 29,50 30,30 30,00 25,38 830.350
13/05/2019 +0,10 / +0,33% 30,20 30,85 29,70 30,10 30,32 25,21 986.440
10/05/2019 +1,80 / +6,38% 28,20 30,00 28,05 30,00 29,04 25,13 1.140.670
09/05/2019 -0,20 / -0,70% 28,50 28,70 28,20 28,20 28,47 23,62 636.230
08/05/2019 +0,25 / +0,89% 27,80 28,40 27,60 28,40 28,02 23,79 464.700
07/05/2019 +0,15 / +0,54% 28,10 28,35 27,80 28,15 28,12 23,58 478.840
06/05/2019 +1,05 / +3,90% 26,70 28,00 26,30 28,00 27,48 23,46 1.258.590