• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 4:53:09 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:04:59 CH
32,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,45 (+1,43%)
Tham chiếu
31,55
Mở cửa
31,55
Cao nhất
32,35
Thấp nhất
31,05
Khối lượng
816.800
KLTB 10 ngày
872.690
Cao nhất 52 tuần
34,80
Thấp nhất 52 tuần
17,35
Giá đóng cửa ngày 14/07/2021
25,65 -1,05/-3,93%
Mở cửa 26,65
Cao nhất 26,90
Thấp nhất 25,20
Khối lượng 621.300
Giá điều chỉnh 25,65
Giá quá khứ của ANV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/07/2021 -1,05 / -3,93% 26,65 26,90 25,20 25,65 25,77 25,65 621.300
13/07/2021 +0,10 / +0,38% 26,60 27,00 26,00 26,70 26,46 26,70 506.400
12/07/2021 -2,00 / -6,99% 28,60 28,60 26,60 26,60 26,81 26,60 816.800
09/07/2021 +0,05 / +0,18% 28,10 29,50 28,10 28,60 28,99 28,60 740.900
08/07/2021 -0,30 / -1,04% 28,00 29,70 28,00 28,55 28,77 28,55 317.700
07/07/2021 -0,85 / -2,86% 28,20 29,70 27,80 28,85 28,47 28,85 1.163.800
06/07/2021 -1,80 / -5,71% 31,35 31,35 29,70 29,70 30,48 29,70 713.000
05/07/2021 -0,85 / -2,63% 31,30 32,30 30,75 31,50 31,18 31,50 1.086.600
02/07/2021 -1,00 / -3,00% 33,00 33,10 32,25 32,35 32,59 32,35 1.768.300
01/07/2021 -0,85 / -2,49% 34,00 34,25 33,10 33,35 33,72 33,35 1.194.700
30/06/2021 -0,30 / -0,87% 34,55 34,80 32,10 34,20 34,16 34,20 859.900
29/06/2021 +2,20 / +6,81% 32,80 34,55 32,80 34,50 34,07 34,50 1.921.600
28/06/2021 -0,05 / -0,15% 32,05 32,60 31,50 32,30 32,20 32,30 395.400
25/06/2021 +0,25 / +0,78% 31,50 33,05 31,50 32,35 32,30 32,35 677.100
24/06/2021 -0,10 / -0,31% 32,20 33,05 31,50 32,10 32,29 32,10 1.982.900
23/06/2021 +1,90 / +6,27% 30,30 32,40 29,70 32,20 30,66 32,20 1.185.300
22/06/2021 -0,60 / -1,94% 31,10 31,70 29,90 30,30 30,37 30,30 1.861.500
21/06/2021 -1,60 / -4,92% 31,80 32,45 30,50 30,90 31,43 30,90 1.428.900
18/06/2021 +0,55 / +1,72% 31,95 32,80 31,00 32,50 31,78 32,50 1.261.100
17/06/2021 +2,05 / +6,86% 29,80 31,95 29,60 31,95 29,90 31,95 971.900
16/06/2021 +1,10 / +3,82% 28,80 30,30 28,70 29,90 29,64 29,90 1.160.400
15/06/2021 -1,40 / -4,64% 30,50 30,90 28,10 28,80 29,01 28,80 2.623.600
14/06/2021 +0,95 / +3,25% 29,00 30,75 28,50 30,20 29,82 30,20 806.000
11/06/2021 +0,30 / +1,04% 30,00 30,60 29,10 29,25 29,72 29,25 1.141.600
10/06/2021 +1,85 / +6,83% 27,20 28,95 27,20 28,95 28,37 28,95 2.316.900
09/06/2021 +0,40 / +1,50% 26,90 27,40 25,50 27,10 26,77 27,10 1.008.600
08/06/2021 -1,65 / -5,82% 28,30 28,40 26,70 26,70 27,66 26,70 716.700
07/06/2021 +1,60 / +5,98% 28,00 28,50 27,30 28,35 28,05 28,35 1.192.300
04/06/2021 +1,75 / +7,00% 25,00 26,75 25,00 26,75 26,28 26,75 1.385.300
03/06/2021 +1,55 / +6,61% 23,40 25,05 23,40 25,00 24,61 25,00 526.400