• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 5:45:09 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
32,45 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,25 (+4,01%)
Tham chiếu
31,20
Mở cửa
31,50
Cao nhất
32,80
Thấp nhất
31,30
Khối lượng
1.695.900
KLTB 10 ngày
865.810
Cao nhất 52 tuần
34,80
Thấp nhất 52 tuần
17,35
Giá đóng cửa ngày 15/06/2021
28,80 -1,40/-4,64%
Mở cửa 30,50
Cao nhất 30,90
Thấp nhất 28,10
Khối lượng 2.623.600
Giá điều chỉnh 28,80
Giá quá khứ của ANV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/06/2021 -1,40 / -4,64% 30,50 30,90 28,10 28,80 29,01 28,80 2.623.600
14/06/2021 +0,95 / +3,25% 29,00 30,75 28,50 30,20 29,82 30,20 806.000
11/06/2021 +0,30 / +1,04% 30,00 30,60 29,10 29,25 29,72 29,25 1.141.600
10/06/2021 +1,85 / +6,83% 27,20 28,95 27,20 28,95 28,37 28,95 2.316.900
09/06/2021 +0,40 / +1,50% 26,90 27,40 25,50 27,10 26,77 27,10 1.008.600
08/06/2021 -1,65 / -5,82% 28,30 28,40 26,70 26,70 27,66 26,70 716.700
07/06/2021 +1,60 / +5,98% 28,00 28,50 27,30 28,35 28,05 28,35 1.192.300
04/06/2021 +1,75 / +7,00% 25,00 26,75 25,00 26,75 26,28 26,75 1.385.300
03/06/2021 +1,55 / +6,61% 23,40 25,05 23,40 25,00 24,61 25,00 526.400
02/06/2021 +0,15 / +0,64% 23,35 23,90 23,00 23,45 23,34 23,45 414.200
01/06/2021 -0,70 / -2,92% 24,00 24,15 23,20 23,30 23,69 23,30 342.500
31/05/2021 -0,70 / -2,83% 24,70 24,80 23,90 24,00 24,20 24,00 318.700
28/05/2021 +0,70 / +2,92% 24,00 24,90 23,40 24,70 24,17 24,70 386.000
27/05/2021 -0,90 / -3,61% 24,40 24,90 23,20 24,00 24,27 24,00 369.100
26/05/2021 -0,10 / -0,40% 25,45 25,45 24,60 24,90 24,93 24,90 406.200
25/05/2021 +0,30 / +1,21% 24,70 25,70 24,55 25,00 25,09 25,00 570.300
24/05/2021 -0,20 / -0,80% 25,00 25,30 24,50 24,70 24,88 24,70 382.500
21/05/2021 +0,70 / +2,89% 24,30 25,50 24,20 24,90 24,92 24,90 645.100
20/05/2021 +0,10 / +0,41% 24,00 24,45 23,65 24,20 24,10 24,20 392.900
19/05/2021 0,00 / 0,00% 23,90 24,50 23,80 24,10 24,15 24,10 192.900
18/05/2021 +0,25 / +1,05% 23,90 24,55 23,60 24,10 23,60 24,10 598.100
17/05/2021 +0,95 / +4,15% 22,90 23,95 22,70 23,85 22,70 23,85 690.500
14/05/2021 -0,15 / -0,65% 23,10 23,10 22,75 22,90 22,94 22,90 231.500
13/05/2021 -0,05 / -0,22% 23,20 23,20 22,90 23,05 23,04 23,05 207.200
12/05/2021 +0,80 / +3,59% 22,40 23,20 22,40 23,10 22,94 23,10 590.900
11/05/2021 +0,50 / +2,29% 21,70 22,60 21,70 22,30 22,28 22,30 205.200
10/05/2021 -0,05 / -0,23% 21,70 21,80 21,40 21,80 21,64 21,80 121.800
07/05/2021 -0,35 / -1,58% 22,10 22,10 21,70 21,85 21,76 21,85 78.300
06/05/2021 -0,10 / -0,45% 22,30 22,30 21,80 22,20 22,06 22,20 115.200
05/05/2021 -0,10 / -0,45% 22,10 22,40 22,05 22,30 22,24 22,30 128.800