• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.484,84 -8,19/-0,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.484,84   -8,19/-0,55%  |   HNX-INDEX   460,58   +1,96/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   114,06   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.553,04   -13,51/-0,86%  |   HNX30   767,24   +2,44/+0,32%
30 Tháng Mười Một 2021 5:59:32 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 29/11/2021
3:05:00 CH
34,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-1,70%)
Tham chiếu
35,20
Mở cửa
33,20
Cao nhất
35,00
Thấp nhất
33,20
Khối lượng
467.000
KLTB 10 ngày
851.070
Cao nhất 52 tuần
39,60
Thấp nhất 52 tuần
17,35
Giá đóng cửa ngày 25/12/2019
21,80 +0,30/+1,40%
Mở cửa 21,50
Cao nhất 21,90
Thấp nhất 21,40
Khối lượng 162.940
Giá điều chỉnh 19,11
Giá quá khứ của ANV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/12/2019 +0,30 / +1,40% 21,50 21,90 21,40 21,80 21,65 19,11 162.940
24/12/2019 -0,40 / -1,83% 21,90 21,90 21,30 21,50 21,56 18,85 217.000
23/12/2019 -0,20 / -0,90% 22,10 22,15 21,85 21,90 22,01 19,20 186.170
20/12/2019 +0,10 / +0,45% 22,00 22,40 22,00 22,10 22,16 19,38 182.860
19/12/2019 -0,40 / -1,79% 22,30 22,40 22,00 22,00 22,21 19,29 184.540
18/12/2019 0,00 / 0,00% 22,40 22,50 22,20 22,40 22,30 19,64 155.610
17/12/2019 +0,20 / +0,90% 22,20 22,65 22,10 22,40 22,36 19,64 238.560
16/12/2019 -0,80 / -3,48% 23,20 23,20 22,20 22,20 22,73 19,46 282.750
13/12/2019 +0,05 / +0,22% 23,30 23,85 22,95 23,00 23,34 20,16 326.200
12/12/2019 +1,50 / +6,99% 21,60 22,95 21,60 22,95 22,46 20,12 349.710
11/12/2019 -0,20 / -0,92% 21,40 21,60 21,40 21,45 21,46 18,81 167.760
10/12/2019 -0,35 / -1,59% 22,00 22,00 21,60 21,65 21,81 18,98 177.390
09/12/2019 -0,40 / -1,79% 22,40 22,50 21,95 22,00 22,24 19,29 283.810
06/12/2019 +0,05 / +0,22% 22,35 22,60 22,10 22,40 22,41 19,64 226.070
05/12/2019 0,00 / 0,00% 22,40 22,50 21,25 22,35 21,78 19,59 441.130
04/12/2019 -1,50 / -6,29% 23,90 24,10 22,25 22,35 22,94 19,59 740.560
03/12/2019 -0,60 / -2,45% 24,45 24,60 23,85 23,85 24,16 20,91 252.070
02/12/2019 -0,15 / -0,61% 24,60 24,90 24,45 24,45 24,63 21,44 202.010
29/11/2019 -0,10 / -0,40% 24,70 24,80 24,55 24,60 24,67 21,57 184.690
28/11/2019 -0,15 / -0,60% 24,80 24,90 24,60 24,70 24,74 21,66 168.960
27/11/2019 -0,15 / -0,60% 25,00 25,05 24,65 24,85 24,87 21,79 279.680
26/11/2019 +0,50 / +2,04% 24,60 25,00 24,60 25,00 24,79 21,92 245.770
25/11/2019 -0,40 / -1,61% 24,90 25,00 24,50 24,50 24,71 21,48 318.880
22/11/2019 -0,50 / -1,97% 25,40 25,50 24,90 24,90 25,16 21,83 324.140
21/11/2019 0,00 / 0,00% 25,40 25,75 25,30 25,40 25,41 22,27 260.840
20/11/2019 -0,40 / -1,55% 25,80 25,80 25,40 25,40 25,53 22,27 286.790
19/11/2019 +0,35 / +1,38% 25,40 25,90 25,30 25,80 25,73 22,62 330.370
18/11/2019 +0,05 / +0,20% 25,40 25,65 25,40 25,45 25,50 22,31 266.260
15/11/2019 0,00 / 0,00% 25,50 25,55 25,35 25,40 25,45 22,27 293.090
14/11/2019 +0,15 / +0,59% 25,25 25,65 25,25 25,40 25,41 22,27 246.640