• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 12:08:20 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
19,55 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,55 (+2,89%)
Tham chiếu
19,00
Mở cửa
19,50
Cao nhất
20,00
Thấp nhất
18,55
Khối lượng
980.900
KLTB 10 ngày
1.305.620
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
Giá đóng cửa ngày 26/07/2019
26,80 0,00/0,00%
Mở cửa 26,80
Cao nhất 27,10
Thấp nhất 26,70
Khối lượng 436.380
Giá điều chỉnh 22,71
Giá quá khứ của ANV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/07/2019 0,00 / 0,00% 26,80 27,10 26,70 26,80 26,81 22,71 436.380
25/07/2019 +0,15 / +0,56% 26,65 27,10 26,40 26,80 26,77 22,71 650.220
24/07/2019 -0,30 / -1,11% 27,00 27,00 26,65 26,65 26,75 22,58 637.980
23/07/2019 0,00 / 0,00% 26,95 27,10 26,85 26,95 26,98 22,83 601.060
22/07/2019 -0,55 / -2,00% 27,30 27,30 26,80 26,95 26,95 22,83 695.590
19/07/2019 -0,35 / -1,26% 27,85 27,95 27,50 27,50 27,67 23,30 692.870
18/07/2019 -0,20 / -0,71% 28,05 28,05 27,70 27,85 27,90 23,60 630.840
17/07/2019 +0,55 / +2,00% 28,00 28,25 27,90 28,05 28,04 23,77 1.227.370
16/07/2019 +0,25 / +0,92% 27,25 27,50 26,75 27,50 27,20 23,30 833.090
15/07/2019 +0,30 / +1,11% 27,05 27,30 26,95 27,25 27,18 23,09 485.180
12/07/2019 +0,45 / +1,70% 26,65 27,05 26,50 26,95 26,76 22,83 490.440
11/07/2019 +0,10 / +0,38% 26,60 26,70 26,40 26,50 26,53 22,45 511.310
10/07/2019 -0,35 / -1,31% 26,80 26,90 26,40 26,40 26,58 22,37 717.600
09/07/2019 -0,35 / -1,29% 27,10 27,10 26,75 26,75 26,92 22,67 516.850
08/07/2019 -0,30 / -1,09% 27,40 27,40 27,00 27,10 27,10 22,96 424.030
05/07/2019 +0,70 / +2,62% 27,00 27,45 26,70 27,40 27,12 23,22 516.850
04/07/2019 -0,20 / -0,74% 26,90 27,30 26,60 26,70 26,83 22,62 530.880
03/07/2019 -0,20 / -0,74% 27,10 27,30 26,80 26,90 27,05 22,79 678.750
02/07/2019 -0,50 / -1,81% 27,60 27,70 27,00 27,10 27,23 22,96 589.710
01/07/2019 +0,10 / +0,36% 27,90 27,90 27,40 27,60 27,60 23,39 453.370
28/06/2019 0,00 / 0,00% 27,70 27,70 27,20 27,50 27,49 23,30 482.350
27/06/2019 -0,20 / -0,72% 27,70 27,95 27,35 27,50 27,71 23,30 698.220
26/06/2019 +1,25 / +4,73% 26,40 27,90 26,25 27,70 27,20 23,47 905.260
25/06/2019 +0,20 / +0,76% 26,25 26,70 26,25 26,45 26,45 22,16 391.920
24/06/2019 -0,55 / -2,05% 26,80 26,80 26,25 26,25 26,48 21,99 506.450
21/06/2019 -0,35 / -1,29% 27,10 27,30 26,60 26,80 26,95 22,45 491.020
20/06/2019 +0,35 / +1,31% 26,80 27,25 26,80 27,15 27,10 22,74 486.450
19/06/2019 +0,45 / +1,71% 26,70 26,80 26,45 26,80 26,69 22,45 433.420
18/06/2019 -0,20 / -0,75% 26,60 26,70 26,30 26,35 26,48 22,07 523.810
17/06/2019 -0,55 / -2,03% 26,95 27,25 26,40 26,55 26,78 22,24 550.610