• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:55:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   387,00   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,60   0,00/0,00%  |   VN30   1.507,19   0,00/0,00%  |   HNX30   608,66   0,00/0,00%
20 Tháng Mười 2021 8:56:05 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 20/10/2021
8:54:59 SA
32,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
32,30
Mở cửa
32,30
Cao nhất
32,30
Thấp nhất
32,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
771.780
Cao nhất 52 tuần
34,80
Thấp nhất 52 tuần
17,35
Giá đóng cửa ngày 28/12/2020
23,90 -0,10/-0,42%
Mở cửa 24,40
Cao nhất 24,50
Thấp nhất 23,70
Khối lượng 479.900
Giá điều chỉnh 23,90
Giá quá khứ của ANV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/12/2020 -0,10 / -0,42% 24,40 24,50 23,70 23,90 24,03 23,90 479.900
25/12/2020 +1,55 / +6,90% 22,45 24,00 22,35 24,00 23,31 24,00 1.272.280
24/12/2020 +0,20 / +0,90% 22,25 22,55 21,90 22,45 22,17 22,45 358.470
23/12/2020 +0,35 / +1,60% 21,90 22,85 21,90 22,25 22,45 22,25 505.130
22/12/2020 -0,30 / -1,35% 22,00 22,20 21,80 21,90 21,94 21,90 578.310
21/12/2020 -0,40 / -1,77% 22,70 22,70 22,05 22,20 22,35 22,20 483.690
18/12/2020 -0,15 / -0,66% 22,80 22,85 22,30 22,60 22,62 22,60 527.520
17/12/2020 +0,55 / +2,48% 23,00 23,00 22,30 22,75 22,74 22,75 1.099.750
16/12/2020 0,00 / 0,00% 22,60 22,60 22,10 22,20 22,38 22,20 337.730
15/12/2020 +0,25 / +1,14% 21,95 22,80 21,70 22,20 22,09 22,20 727.040
14/12/2020 -0,15 / -0,68% 22,40 22,40 21,70 21,95 21,95 21,95 452.040
11/12/2020 -0,15 / -0,67% 21,90 22,30 21,85 22,10 22,01 22,10 341.890
10/12/2020 -0,45 / -1,98% 22,70 22,75 22,25 22,25 22,47 22,25 409.270
09/12/2020 +1,20 / +5,58% 22,00 22,90 21,70 22,70 22,38 22,70 711.240
08/12/2020 +0,40 / +1,90% 21,10 21,80 21,10 21,50 21,54 21,50 429.950
07/12/2020 -0,50 / -2,31% 21,40 21,55 21,00 21,10 21,22 21,10 558.200
04/12/2020 -0,40 / -1,82% 22,00 22,00 21,50 21,60 21,68 21,60 418.730
03/12/2020 -0,70 / -3,08% 22,10 22,30 21,90 22,00 22,05 22,00 262.830
02/12/2020 +0,25 / +1,11% 22,30 23,00 22,30 22,70 22,71 21,70 277.720
01/12/2020 +0,05 / +0,22% 22,10 22,50 22,10 22,45 22,26 21,46 372.940
30/11/2020 -0,60 / -2,61% 23,40 23,45 22,40 22,40 22,70 21,41 569.430
27/11/2020 0,00 / 0,00% 23,00 23,10 22,80 23,00 22,94 21,99 163.550
26/11/2020 0,00 / 0,00% 22,90 23,30 22,60 23,00 22,97 21,99 168.130
25/11/2020 -0,40 / -1,71% 23,30 23,40 22,90 23,00 23,10 21,99 170.440
24/11/2020 -0,60 / -2,50% 23,70 23,80 23,10 23,40 23,42 22,37 374.180
23/11/2020 +1,20 / +5,26% 22,75 24,00 22,60 24,00 23,05 22,94 482.160
20/11/2020 -0,15 / -0,65% 22,95 22,95 22,70 22,80 22,80 21,80 341.140
19/11/2020 +0,05 / +0,22% 23,00 23,20 22,70 22,95 22,87 21,94 304.770
18/11/2020 0,00 / 0,00% 23,00 23,65 22,50 22,90 22,94 21,89 314.530
17/11/2020 +0,60 / +2,69% 22,40 23,30 22,40 22,90 22,87 21,89 466.940