• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
03 Tháng Bảy 2022 6:10:21 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
51,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,40 (-2,64%)
Tham chiếu
53,00
Mở cửa
52,80
Cao nhất
53,80
Thấp nhất
49,70
Khối lượng
1.680.400
KLTB 10 ngày
1.947.060
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
24,30
Giá đóng cửa ngày 30/10/2019
26,60 -0,15/-0,56%
Mở cửa 26,70
Cao nhất 26,80
Thấp nhất 26,60
Khối lượng 371.660
Giá điều chỉnh 23,32
Giá quá khứ của ANV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
30/10/2019 -0,15 / -0,56% 26,70 26,80 26,60 26,60 26,66 23,32 371.660
29/10/2019 +0,05 / +0,19% 26,75 26,95 26,50 26,75 26,72 23,45 671.450
28/10/2019 +0,40 / +1,52% 26,40 26,80 26,40 26,70 26,59 23,41 732.010
25/10/2019 +0,15 / +0,57% 26,15 26,45 26,10 26,30 26,26 23,06 551.090
24/10/2019 -0,25 / -0,95% 26,40 26,55 26,00 26,15 26,25 22,93 746.990
23/10/2019 -0,05 / -0,19% 26,30 26,70 26,30 26,40 26,49 23,15 474.510
22/10/2019 -0,65 / -2,40% 27,10 27,10 26,45 26,45 26,62 23,19 725.550
21/10/2019 +0,20 / +0,74% 27,00 27,30 26,60 27,10 27,05 23,76 781.440
18/10/2019 +1,00 / +3,86% 26,00 26,90 26,00 26,90 26,61 23,58 1.164.230
17/10/2019 0,00 / 0,00% 25,90 26,20 25,90 25,90 25,98 22,71 352.540
16/10/2019 +0,15 / +0,58% 25,85 26,20 25,75 25,90 25,96 22,71 599.820
15/10/2019 -0,30 / -1,15% 25,85 26,20 25,70 25,75 25,89 22,58 322.150
14/10/2019 -0,15 / -0,57% 26,35 26,50 26,05 26,05 26,21 22,84 379.930
11/10/2019 +0,55 / +2,14% 25,70 26,25 25,70 26,20 26,10 22,97 604.400
10/10/2019 +0,10 / +0,39% 25,55 26,00 25,55 25,65 25,70 22,49 363.290
09/10/2019 +0,05 / +0,20% 25,50 25,70 25,35 25,55 25,51 22,40 337.620
08/10/2019 0,00 / 0,00% 25,60 25,60 25,35 25,50 25,47 22,36 1.923.910
07/10/2019 -0,20 / -0,78% 25,70 25,95 25,50 25,50 25,69 22,36 410.220
04/10/2019 -0,30 / -1,15% 26,10 26,30 25,70 25,70 25,95 22,53 318.840
03/10/2019 +0,50 / +1,96% 25,40 26,00 25,15 26,00 25,60 22,79 1.498.640
02/10/2019 -0,60 / -2,30% 26,10 26,10 25,50 25,50 25,70 22,36 855.410
01/10/2019 +0,05 / +0,19% 25,90 26,20 25,85 26,10 26,06 22,88 490.890
30/09/2019 -0,20 / -0,76% 26,50 26,50 25,90 26,05 26,16 22,84 434.300
27/09/2019 +0,35 / +1,35% 26,00 26,70 25,95 26,25 26,26 23,01 1.334.210
26/09/2019 +1,30 / +5,28% 25,00 25,95 25,00 25,90 25,60 22,71 880.300
25/09/2019 -0,10 / -0,40% 24,70 24,70 24,50 24,60 24,59 21,57 335.680
24/09/2019 +0,10 / +0,41% 24,60 24,90 24,55 24,70 24,65 21,66 336.090
23/09/2019 -0,40 / -1,60% 25,10 25,30 24,55 24,60 24,77 21,57 392.800
20/09/2019 +0,30 / +1,21% 25,00 25,20 24,90 25,00 25,06 21,92 431.170
19/09/2019 +0,40 / +1,65% 24,30 24,80 24,30 24,70 24,50 21,66 273.740