• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 11:19:20 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
19,55 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,55 (+2,89%)
Tham chiếu
19,00
Mở cửa
19,50
Cao nhất
20,00
Thấp nhất
18,55
Khối lượng
980.900
KLTB 10 ngày
1.305.620
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 4,13%
Sở hữu khác 95,87%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Doãn Tới Tổng giám đốc 71.805.000 56,30% 16/11/2022
Doãn Chí Thanh Giám đốc kinh doanh 17.160.000 13,45% 30/06/2022
Doãn Chí Thiên Giám đốc kinh doanh 4.099.999 3,21% 19/10/2022
Nguyễn Trọng Hữu --- 2.565.630 2,01% 31/12/2018
Nguyễn Duy Nhứt --- 519.000 0,41% 30/06/2020
CTCP Nam Việt --- 411.750 0,32% 31/12/2021
Trần Minh Cảnh Thành viên HĐQT 20.000 0,02% 08/03/2022
Huỳnh Thị Kim Thoa --- 20.000 0,02% 31/12/2021
Đỗ Lập Nghiệp Chủ tịch HĐQT 19.000 0,01% 09/08/2022
Nguyễn Thị Thu Ngân --- 18.030 0,01% 30/06/2018
Lê Thị Lan Hương --- 14.440 0,01% 30/06/2020
Lê Thị Tuyết Mai --- 7.500 0,01% 15/01/2019
Nguyễn Văn Dương Giám đốc tài chính 4.860 0,00% 30/06/2018
Nguyễn Thanh Liêm Phó Tổng giám đốc 2.500 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh Thành --- 1.450 0,00% 09/02/2022
Nguyễn Thanh Ngọc --- 1.000 0,00% 30/06/2020
Dương Minh Phong Thành viên Ban kiểm toán nội bộ 444 0,00% 30/06/2022
Dương Thị Kim Loan --- 50 0,00% 30/06/2022