• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,54 +8,21/+0,78%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:44:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,54   +8,21/+0,78%  |   HNX-INDEX   207,30   +1,71/+0,83%  |   UPCOM-INDEX   76,68   -0,05/-0,07%  |   VN30   1.070,73   +9,28/+0,87%  |   HNX30   371,62   +5,50/+1,50%
30 Tháng Ba 2023 10:54:11 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 30/03/2023
10:45:00 SA
31,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,16%)
Tham chiếu
31,25
Mở cửa
31,65
Cao nhất
31,65
Thấp nhất
31,15
Khối lượng
372.600
KLTB 10 ngày
851.480
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 6,45%
Sở hữu khác 93,55%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Doãn Tới Tổng giám đốc 71.805.000 56,30% 31/12/2022
Doãn Chí Thanh Giám đốc kinh doanh 17.160.000 13,45% 31/12/2022
Doãn Chí Thiên Giám đốc kinh doanh 4.159.999 3,26% 31/12/2022
Nguyễn Trọng Hữu --- 2.565.630 2,01% 31/12/2018
Nguyễn Duy Nhứt --- 519.000 0,41% 30/06/2020
Đỗ Lập Nghiệp Chủ tịch HĐQT 469.000 0,37% 03/03/2023
Nguyễn Thanh Liêm Phó Tổng giám đốc 452.500 0,35% 03/03/2023
Nguyễn Văn Vỹ Phó Tổng giám đốc 450.000 0,35% 03/03/2023
Trần Minh Cảnh Thành viên HĐQT 450.000 0,35% 03/03/2023
CTCP Nam Việt --- 411.750 0,32% 31/12/2021
Đỗ Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT 370.000 0,29% 03/03/2023
Nguyễn Văn Dương Giám đốc tài chính 350.000 0,27% 03/03/2023
Huỳnh Thị Kim Thoa --- 20.000 0,02% 31/12/2021
Doãn Quốc Hội --- 20.000 0,02% 03/03/2023
Nguyễn Thị Thu Ngân --- 18.030 0,01% 30/06/2018
Nguyễn Hà Thu Diễm Kế toán trưởng 15.000 0,01% 03/03/2023
Lê Tiến Dũng Trưởng ban kiểm toán nội bộ 15.000 0,01% 03/03/2023
Lê Thị Lan Hương --- 14.440 0,01% 30/06/2020
Dương Minh Phong Thành viên Ban kiểm toán nội bộ 10.444 0,01% 03/03/2023
Lê Thị Tuyết Mai --- 7.500 0,01% 15/01/2019
Nguyễn Thị Minh Thành --- 1.450 0,00% 09/02/2022
Nguyễn Thanh Ngọc --- 1.000 0,00% 30/06/2020
Dương Thị Kim Loan --- 50 0,00% 31/12/2022