• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 12:36:36 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
53,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-4,00 (-6,96%)
Tham chiếu
57,50
Mở cửa
57,50
Cao nhất
58,00
Thấp nhất
53,50
Khối lượng
3.721.300
KLTB 10 ngày
2.184.270
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
24,30
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 2,75%
Sở hữu khác 97,25%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Doãn Tới Tổng giám đốc 71.805.000 56,30% 31/12/2021
Doãn Chí Thanh Giám đốc kinh doanh 17.160.000 13,45% 31/12/2021
Doãn Chí Thiên Giám đốc kinh doanh 9.089.999 6,88% 06/05/2022
Nguyễn Trọng Hữu --- 2.565.630 2,01% 31/12/2018
Nguyễn Duy Nhứt --- 519.000 0,41% 30/06/2020
Đỗ Lập Nghiệp Chủ tịch HĐQT 469.000 0,37% 31/12/2021
CTCP Nam Việt --- 411.750 0,32% 31/12/2021
Trần Minh Cảnh Thành viên HĐQT 20.000 0,02% 08/03/2022
Huỳnh Thị Kim Thoa --- 20.000 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thu Ngân --- 18.030 0,01% 30/06/2018
Lê Thị Lan Hương --- 14.440 0,01% 30/06/2020
Lê Thị Tuyết Mai --- 7.500 0,01% 15/01/2019
Nguyễn Văn Dương Giám đốc tài chính 4.860 0,00% 30/06/2018
Nguyễn Thị Minh Thành --- 1.450 0,00% 09/02/2022
Nguyễn Thanh Ngọc --- 1.000 0,00% 30/06/2020
Dương Minh Phong --- 444 0,00% 31/12/2021
Dương Thị Kim Loan --- 50 0,00% 26/07/2021