• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 11:20:52 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
19,55 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,55 (+2,89%)
Tham chiếu
19,00
Mở cửa
19,50
Cao nhất
20,00
Thấp nhất
18,55
Khối lượng
980.900
KLTB 10 ngày
1.305.620
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
25/11/2022 19,55 1.309 1.860.077 1.229 1.925.445 -65.368 980.900 18.788.737
24/11/2022 19,00 911 1.813.361 1.036 1.695.846 117.515 782.700 14.673.183
23/11/2022 18,30 1.336 2.226.960 1.011 1.975.030 251.930 1.007.200 18.622.151
22/11/2022 18,10 2.098 3.295.699 1.454 3.272.134 23.565 1.842.900 35.487.914
21/11/2022 19,30 1.081 2.590.154 695 1.207.825 1.382.329 989.100 34.082.040
18/11/2022 18,05 1.524 4.244.959 1.301 1.995.598 2.249.361 1.546.000 27.563.804
17/11/2022 16,90 1.413 1.853.535 1.117 2.276.057 -422.522 847.600 14.706.233
16/11/2022 17,20 1.175 3.379.274 1.331 3.608.669 -229.395 2.108.100 33.096.074
15/11/2022 16,10 260 892.870 948 2.385.763 -1.492.893 865.800 13.948.540
14/11/2022 17,30 554 2.227.088 1.203 3.446.044 -1.218.956 2.085.900 37.045.043
11/11/2022 18,60 1.178 2.302.922 1.902 3.366.905 -1.063.983 1.639.300 30.911.985
10/11/2022 20,00 990 1.877.856 1.425 3.601.455 -1.723.599 1.385.200 27.867.828
09/11/2022 21,50 1.250 1.837.213 1.039 1.726.340 110.873 929.300 21.013.527
08/11/2022 22,65 1.117 1.767.462 1.426 3.322.162 -1.554.700 1.595.700 36.190.923
07/11/2022 24,35 594 531.513 875 1.785.451 -1.253.938 374.900 9.210.419
04/11/2022 26,15 1.753 2.033.021 1.136 2.775.973 -742.952 1.557.800 41.090.293
03/11/2022 28,10 1.061 980.654 782 1.168.714 -188.060 472.500 13.499.651
02/11/2022 28,90 981 1.228.564 1.018 1.271.379 -42.815 549.000 15.941.983
01/11/2022 28,90 976 988.393 795 1.273.370 -284.977 541.500 15.793.346
31/10/2022 28,90 1.089 1.418.418 1.166 1.551.578 -133.160 659.700 28.224.054