• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 7:27:45 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
27,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-1,81%)
Tham chiếu
27,70
Mở cửa
27,90
Cao nhất
27,90
Thấp nhất
27,00
Khối lượng
120.300
KLTB 10 ngày
194.320
Cao nhất 52 tuần
39,60
Thấp nhất 52 tuần
17,95
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
28/01/2022 27,20 321 236.700 221 330.500 -93.800 120.300 3.280.950
27/01/2022 27,70 223 188.400 180 211.800 -23.400 81.900 2.246.705
26/01/2022 27,50 348 296.800 239 292.800 4.000 157.300 4.354.105
25/01/2022 28,40 283 295.900 223 224.500 71.400 104.600 2.912.185
24/01/2022 27,80 472 377.800 286 540.900 -163.100 301.400 8.465.000
21/01/2022 29,85 339 299.600 318 401.200 -101.600 166.500 4.922.564
20/01/2022 29,90 296 384.800 348 337.400 47.400 148.200 4.435.795
19/01/2022 29,00 344 470.100 364 421.900 48.200 252.100 7.270.511
18/01/2022 28,10 526 473.800 390 431.600 42.200 235.400 6.669.221
17/01/2022 28,40 674 534.500 488 807.500 -273.000 375.500 10.982.579
14/01/2022 30,30 632 555.600 362 515.300 40.300 255.800 7.671.785
13/01/2022 30,40 880 873.900 474 888.900 -15.000 500.400 15.257.000
12/01/2022 31,15 1.046 992.300 648 944.100 48.200 546.400 17.009.000
11/01/2022 32,00 1.260 1.184.200 612 1.236.800 -52.600 786.200 25.815.000
10/01/2022 33,45 1.175 1.067.300 728 1.130.900 -63.600 594.800 20.310.998
07/01/2022 35,30 675 652.100 703 1.153.900 -501.800 338.400 19.337.000
06/01/2022 35,40 968 1.036.800 1.228 1.677.200 -640.400 625.300 23.819.695
05/01/2022 35,85 1.159 1.554.400 1.386 1.721.600 -167.200 936.900 32.922.000
04/01/2022 34,10 585 868.200 583 647.400 220.800 333.300 11.350.545
31/12/2021 33,30 574 842.200 381 486.600 355.600 290.700 9.660.000