• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 4:54:37 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
51,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,40 (-2,64%)
Tham chiếu
53,00
Mở cửa
52,80
Cao nhất
53,80
Thấp nhất
49,70
Khối lượng
1.680.400
KLTB 10 ngày
1.947.060
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
24,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
01/07/2022 51,60 3.971 3.554.400 2.276 3.308.200 246.200 1.680.400 86.135.657
30/06/2022 53,00 1.776 1.270.900 1.640 2.388.600 -1.117.700 764.500 42.041.743
29/06/2022 56,00 4.429 4.517.200 2.676 4.644.600 -127.400 2.427.800 127.441.486
28/06/2022 53,50 5.258 5.090.800 3.239 6.568.600 -1.477.800 3.721.300 205.479.766
27/06/2022 57,50 2.192 2.420.900 1.926 2.345.000 75.900 1.091.000 62.621.654
24/06/2022 57,00 2.454 2.715.900 1.785 2.726.600 -10.700 1.254.200 72.949.615
23/06/2022 57,10 2.458 4.218.700 1.544 2.079.500 2.139.200 1.449.500 80.880.651
22/06/2022 53,40 3.168 4.194.400 3.016 5.795.600 -1.601.200 2.476.500 134.261.045
21/06/2022 57,40 4.006 4.070.500 2.826 5.725.500 -1.655.000 2.638.300 155.159.109
20/06/2022 61,70 3.927 3.641.500 2.779 3.433.600 207.900 1.967.100 122.777.510
17/06/2022 63,70 3.915 4.729.100 3.170 3.456.100 1.273.000 2.020.500 126.557.998
16/06/2022 62,40 4.059 7.528.200 4.341 5.612.600 1.915.600 3.297.900 201.356.780
15/06/2022 58,40 3.020 7.086.800 2.989 3.579.900 3.506.900 1.926.400 108.910.681
14/06/2022 54,60 2.741 5.437.600 1.532 2.302.700 3.134.900 1.653.300 88.561.428
13/06/2022 51,10 4.957 5.978.600 3.347 5.355.300 623.300 3.099.600 164.181.535
10/06/2022 54,60 4.336 4.012.900 2.988 4.934.900 -922.000 2.782.900 159.626.532
09/06/2022 58,70 2.787 3.213.200 2.195 2.750.500 462.700 1.599.800 92.610.262
08/06/2022 57,00 4.272 3.923.600 2.186 3.926.500 -2.900 2.393.900 139.855.013
07/06/2022 59,20 5.437 6.623.200 2.916 4.781.700 1.841.500 3.089.000 177.816.339
06/06/2022 56,60 3.288 3.082.900 2.706 3.831.400 -748.500 2.244.300 133.561.166