• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.065,96 +9,63/+0,91%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:54:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.065,96   +9,63/+0,91%  |   HNX-INDEX   207,44   +1,85/+0,90%  |   UPCOM-INDEX   76,72   -0,01/-0,01%  |   VN30   1.072,88   +11,43/+1,08%  |   HNX30   372,32   +6,20/+1,69%
30 Tháng Ba 2023 10:58:45 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 30/03/2023
10:55:01 SA
31,15 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,32%)
Tham chiếu
31,25
Mở cửa
31,65
Cao nhất
31,65
Thấp nhất
31,15
Khối lượng
434.400
KLTB 10 ngày
857.660
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
30/03/2023 31,15 0 0 0 0 0 434.400 13.578.123
29/03/2023 31,25 1.614 1.767.964 1.209 2.267.708 -499.744 878.400 27.462.912
28/03/2023 31,65 1.838 3.239.275 2.114 3.930.769 -691.494 1.763.100 55.730.427
27/03/2023 30,90 1.130 1.764.647 992 2.121.863 -357.216 645.100 19.927.049
24/03/2023 30,95 1.409 2.655.584 1.958 3.061.036 -405.452 1.565.400 48.255.787
23/03/2023 30,20 988 1.161.825 921 1.308.715 -146.890 510.900 15.405.725
22/03/2023 30,05 798 1.076.074 902 1.505.190 -429.116 574.600 17.389.482
21/03/2023 30,10 1.073 1.295.998 1.146 1.790.332 -494.334 638.500 19.196.547
20/03/2023 30,00 1.716 1.931.452 1.215 2.129.194 -197.742 969.200 29.345.195
17/03/2023 30,50 1.265 1.293.956 909 1.765.361 -471.405 597.000 18.247.168
16/03/2023 30,55 1.796 1.972.644 1.138 2.390.657 -418.013 970.700 29.890.435
15/03/2023 31,50 958 1.760.103 1.172 1.682.886 77.217 701.500 21.949.065
14/03/2023 30,30 2.830 3.174.197 1.737 3.226.752 -52.555 1.578.000 48.243.405
13/03/2023 31,75 1.448 2.118.582 1.179 2.031.533 87.049 1.050.600 33.442.079
10/03/2023 32,15 2.352 3.642.005 2.502 4.046.970 -404.965 1.983.300 63.788.362
09/03/2023 31,55 1.430 2.030.436 1.419 2.364.910 -334.474 1.006.700 31.865.448
08/03/2023 31,65 2.275 2.957.107 1.680 2.677.060 280.047 1.420.600 43.743.783
07/03/2023 30,35 1.301 2.647.008 1.200 2.381.690 265.318 1.058.100 31.935.500
06/03/2023 29,90 1.412 1.386.103 1.095 2.037.271 -651.168 773.300 23.498.893
03/03/2023 30,30 1.586 1.922.446 1.360 2.428.691 -506.245 992.000 30.533.939