• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 12:42:29 CH - Mở cửa
CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
67,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,15%)
Tham chiếu
67,10
Mở cửa
67,00
Cao nhất
67,60
Thấp nhất
67,00
Khối lượng
10.600
KLTB 10 ngày
47.530
Cao nhất 52 tuần
79,80
Thấp nhất 52 tuần
46,60
27/06 APF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
15/06 APF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Thắng - HNX
14/06 APF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu - HNX
14/06 APF: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HNX
19/05 APF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
10/05 APF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền - HNX
10/05 APF: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - HNX
04/05 APF: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
04/05 APF: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
29/04 APF: Thay đổi nhân sự - HNX
25/04 APF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
25/04 APF: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
29/03 APF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
29/03 APF: Thay đổi nhân sự - HNX
18/03 APF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
16/03 APF: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
15/03 APF: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
15/03 APF: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
28/02 APF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
09/02 APF: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AFX  11.400 14,90 1,36%
AGM  30.500 26,20 -3,68%
AGX  0 37,00 0,00%
ANT  100 13,90 2,96%
ATA  14.300 2,30 -11,54%
ATS  0 17,00 0,00%
BBC  12.000 75,50 -6,67%
BCF  3.300 37,60 8,67%
BKH  0 30,30 0,00%