• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 3:33:52 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH : HOSE)
Cập nhật ngày 22/09/2021
2:58:40 CH
44,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-0,90%)
Tham chiếu
44,60
Mở cửa
44,70
Cao nhất
45,00
Thấp nhất
43,70
Khối lượng
1.720.600
KLTB 10 ngày
2.661.640
Cao nhất 52 tuần
92,90
Thấp nhất 52 tuần
43,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phạm Ánh Dương
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Lê Trung
Phó Chủ tịch HĐQT Đinh Xuân Cường
Thành viên HĐQT Phạm Đỗ Huy Cường
Thành viên HĐQT Nguyễn Lê Thăng Long
Thành viên HĐQT Lim Heon Young
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Tiện
Thành viên HĐQT Nirav Sudhir Patel
Trưởng ban kiểm soát Phạm Thị Hoa
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Ngọc Hoàng Anh
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thúy Nga
Tổng giám đốc Đinh Xuân Cường
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Lê Thăng Long
Phó Tổng giám đốc Phạm Văn Tuấn
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Tiện
Phó Tổng giám đốc Phạm Đỗ Huy Cường
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Hương
Giám đốc tài chính Phạm Đỗ Huy Cường
Kế toán trưởng Hồ Thị Hòe
Đại diện công bố thông tin Phạm Thị Nguyệt