• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 2:39:39 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
43,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-3,10 (-6,70%)
Tham chiếu
46,30
Mở cửa
46,50
Cao nhất
47,20
Thấp nhất
43,20
Khối lượng
3.749.100
KLTB 10 ngày
4.352.340
Cao nhất 52 tuần
92,90
Thấp nhất 52 tuần
43,20
APH - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
16/09/2021 Đinh Xuân Cường Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
07/09/2021 Phạm Hoàng Việt --- Mua 600.000 Biểu đồ
07/09/2021 Nguyễn Lê Trung Phó Chủ tịch HĐQT Mua 1.600.000 Biểu đồ
06/09/2021 Phạm Hoàng Việt --- Đăng ký mua 600.000 Biểu đồ
06/09/2021 Nirav Sudhir Patel Thành viên HĐQT Đăng ký bán 278.400 Biểu đồ
25/08/2021 Nguyễn Thị Tiện Thành viên HĐQT Bán 2.186.800 Biểu đồ
18/08/2021 Nguyễn Thị Tiện Thành viên HĐQT Đăng ký bán 2.186.800 Biểu đồ
18/08/2021 Đinh Xuân Cường Tổng giám đốc Đăng ký mua 600.000 Biểu đồ
18/08/2021 Nguyễn Lê Trung Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.600.000 Biểu đồ
13/08/2021 Nguyễn Lê Trung Phó Chủ tịch HĐQT Mua 0 Biểu đồ
13/08/2021 Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT Mua 5.200.000 Biểu đồ
13/08/2021 Đinh Xuân Cường Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
13/08/2021 Công ty TNHH IGG USA Việt Nam --- Mua 15.500 Biểu đồ
13/08/2021 Nguyễn Thị Tiện Thành viên HĐQT Bán 4.813.200 Biểu đồ
10/08/2021 Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 5.200.000 Biểu đồ
10/08/2021 Nguyễn Thị Tiện Thành viên HĐQT Đăng ký bán 7.000.000 Biểu đồ
04/08/2021 Phạm Đỗ Huy Cường Thành viên HĐQT Bán 400.000 Biểu đồ
15/07/2021 Phạm Đỗ Huy Cường Thành viên HĐQT Đăng ký bán 400.000 Biểu đồ
15/07/2021 Đinh Xuân Cường Tổng giám đốc Đăng ký mua 600.000 Biểu đồ
15/07/2021 Nguyễn Lê Trung Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.600.000 Biểu đồ