• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.228,37   +56,42/+4,81%  |   HNX-INDEX   315,44   +8,39/+2,73%  |   UPCOM-INDEX   95,89   +2,69/+2,89%  |   VN30   1.279,55   +64,47/+5,31%  |   HNX30   546,08   +24,42/+4,68%
17 Tháng Năm 2022 5:52:53 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 17/05/2022
3:05:05 CH
48,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,60 (+8,11%)
Tham chiếu
44,40
Mở cửa
44,40
Cao nhất
48,00
Thấp nhất
43,00
Khối lượng
90.700
KLTB 10 ngày
74.060
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
15,60
12/05 API: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
12/05 API: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 - HNX
05/05 API: Hồ Xuân Vinh - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100.000 CP - HNX
25/04 API: Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100.000 CP - HNX
25/04 API: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
25/04 API: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
07/04 API: Đưa cổ phiếu khỏi diện bị cảnh báo - HNX
01/04 API: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 - HNX
29/03 API: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
23/03 API: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022 - HNX
17/03 API: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
15/03 API: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
11/03 API: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
02/03 Soi kết quả kinh doanh các công ty họ APEC - VietNam Finance
23/02 API: Ngày 04/01/2023, ngày giao dịch đầu tiên 1.820.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung - HNX
15/02 API: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
11/02 API: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.820.000 cổ phiếu - HNX
09/02 API: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
30/01 API: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
28/01 API: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAV  160.900 12,20 9,91%
AGG  297.300 38,50 1,85%
ASM  3.354.000 15,85 6,73%
BII  982.600 6,50 4,84%
BVL  1.000 30,30 0,66%
C21  200 15,00 8,70%
CCI  2.100 31,40 -0,16%
CCL  179.500 10,25 6,77%
CEO  3.680.900 37,10 9,76%