• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 6:33:12 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 06/12/2021
3:02:42 CH
73,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-8,20 (-10,00%)
Tham chiếu
82,00
Mở cửa
82,00
Cao nhất
83,10
Thấp nhất
73,80
Khối lượng
393.800
KLTB 10 ngày
242.570
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
8,80
10:59 SA IDJ: Doanh thu 11 tháng tăng mạnh nhờ dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn - Người đưa tin
02/12 API: BC về thay đổi sở hữu của nhóm NĐT nước ngoài có liên quan là CĐL, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên - David Peter O'neil - HNX
02/12 API: BC về ngày trở thành/ không còn là CĐL, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên - Asean Deep Value Fund 09/09/2021 - HNX
02/12 API: BC về thay đổi sở hữu của CĐL, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên - Asean Deep Value Fund 09/03/2021 - HNX
02/12 API: BC về thay đổi sở hữu của CĐL, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên - Asean Deep Value Fund 03/03/2021 - HNX
29/11 API: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
29/11 API: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/11 API: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
23/11 API: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
22/11 API: CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương đã bán 1.000.000 cổ phiếu quỹ - HNX
22/11 API: CBTT về việc thay đổi quyền biểu quyết kèm báo cáo kết quả bán cp quỹ của API - HNX
11/11 API: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
27/10 API: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
26/10 API: Đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu quỹ - HNX
22/10 API: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã mua 4.500.000 CP - HNX
15/10 API: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
15/10 API: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
14/10 API: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
07/10 API: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
04/10 API: Thay đổi nhân sự - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAV  984.100 24,50 -7,20%
AGG  926.900 43,00 -2,93%
ASM  6.344.200 18,90 -6,90%
BII  3.995.700 14,20 0,71%
BVL  2.600 29,10 -3,32%
C21  69.600 17,80 0,00%
CCI  1.400 24,15 -5,29%
CCL  604.700 16,15 -4,72%
CEO  5.691.000 39,20 -9,89%