• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 3:36:15 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
32,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-1,52%)
Tham chiếu
33,00
Mở cửa
31,00
Cao nhất
33,90
Thấp nhất
29,70
Khối lượng
29.100
KLTB 10 ngày
64.880
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
15,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thanh
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Ly
Thành viên HĐQT Đinh Quốc Đức
Thành viên HĐQT Nguyễn Đỗ Lăng
Thành viên HĐQT Hồ Xuân Vinh
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Ngọc Hà
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Phương Dung
Thành viên Ban kiểm soát Đinh Thị Thu Hằng
Tổng giám đốc Phạm Văn Dũng
Phó Tổng giám đốc Phạm Duy Hưng
Kế toán trưởng Nguyễn Hoài Giang
Đại diện công bố thông tin Phạm Duy Hưng