• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
28 Tháng Giêng 2022 5:50:18 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
60,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,50 (-2,42%)
Tham chiếu
61,90
Mở cửa
63,00
Cao nhất
63,00
Thấp nhất
58,80
Khối lượng
91.500
KLTB 10 ngày
131.200
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
15,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
27/01/2022 186.867.310 1.400 0 1.400 84.008 0 84.008
26/01/2022 186.881.310 0 600 -600 0 37.454 -37.454
25/01/2022 186.881.310 0 0 0 0 0 0
24/01/2022 18.687.430 0 0 0 0 0 0
21/01/2022 186.869.310 3.100 0 3.100 214.215 0 214.215
20/01/2022 186.900.310 0 700 -700 0 44.048 -44.048
19/01/2022 186.900.310 0 500 -500 0 29.516 -29.516
18/01/2022 186.900.310 0 0 0 0 0 0
17/01/2022 186.900.310 0 0 0 0 0 0
14/01/2022 186.900.310 0 0 0 0 0 0
13/01/2022 18.689.730 0 0 0 0 0 0
12/01/2022 18.689.730 200 0 200 12.996 0 12.996
11/01/2022 18.689.930 0 300 -300 0 20.487 -20.487
10/01/2022 18.689.930 0 0 0 0 0 0
07/01/2022 18.689.530 500 0 500 34.346 0 34.346
06/01/2022 17.797.830 0 0 0 0 0 0
05/01/2022 17.796.430 0 400 -400 0 29.270 -29.270
04/01/2022 177.964.310 0 400 -400 0 30.448 -30.448
31/12/2021 17.796.430 0 1.400 -1.400 0 106.750 -106.750
30/12/2021 177.964.310 0 0 0 0 0 0