• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 4:17:15 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
63,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,90 (+4,80%)
Tham chiếu
60,40
Mở cửa
60,30
Cao nhất
64,50
Thấp nhất
60,30
Khối lượng
65.200
KLTB 10 ngày
126.060
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
15,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/01/2022 +2,90/+4,80% 60,30 64,50 60,30 63,30 61,91 63,30 65.200
27/01/2022 -1,50/-2,42% 63,00 63,00 58,80 60,40 60,01 60,40 91.500
26/01/2022 -0,90/-1,43% 62,50 63,00 61,00 61,90 62,42 61,90 106.400
25/01/2022 +1,60/+2,61% 57,10 63,60 55,50 62,80 61,67 62,80 67.300
24/01/2022 -6,80/-10,00% 68,50 68,50 61,20 61,20 64,02 61,20 111.500
21/01/2022 +2,40/+3,66% 65,70 70,80 65,70 68,00 69,10 68,00 253.500
20/01/2022 +5,90/+9,88% 59,70 65,60 57,20 65,60 62,93 65,60 194.500
19/01/2022 -1,30/-2,13% 61,00 61,50 56,80 59,70 59,03 59,70 127.800
18/01/2022 -1,00/-1,61% 62,00 62,50 59,10 61,00 60,94 61,00 153.200
17/01/2022 -2,90/-4,47% 64,80 68,00 61,50 62,00 64,44 62,00 89.700
14/01/2022 +4,80/+7,99% 58,00 66,10 56,50 64,90 62,02 64,90 116.600
13/01/2022 -3,50/-5,50% 65,00 65,00 60,10 60,10 62,09 60,10 103.800
12/01/2022 -3,70/-5,50% 67,20 67,30 61,00 63,60 64,45 63,60 178.600
11/01/2022 -1,50/-2,18% 70,00 70,00 66,90 67,30 68,29 67,30 101.200
10/01/2022 +0,70/+1,03% 68,10 71,50 68,00 68,80 69,62 68,80 125.100
07/01/2022 +1,10/+1,64% 67,00 71,00 67,00 68,10 68,69 68,10 113.000
06/01/2022 -4,00/-5,63% 71,00 71,00 65,00 67,00 67,39 67,00 227.700
05/01/2022 -5,00/-6,58% 75,70 75,90 70,00 71,00 72,88 71,00 229.800
04/01/2022 0,00 / 0,00% 77,60 77,60 75,60 76,00 76,12 76,00 136.500
31/12/2021 -0,80/-1,04% 76,80 77,00 74,30 76,00 76,25 76,00 203.900