• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 5:26:07 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
11,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,20 (-9,30%)
Tham chiếu
12,90
Mở cửa
12,90
Cao nhất
12,90
Thấp nhất
11,70
Khối lượng
556.300
KLTB 10 ngày
322.220
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
11,70
API - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
05/09/2022 Nguyễn Thu Phương --- Bán 359.500 Biểu đồ
31/08/2022 Nguyễn Thu Phương --- Bán 615.800 Biểu đồ
29/06/2022 Nguyễn Thị Bổn --- Bán 966.100 Biểu đồ
20/06/2022 Nguyễn Thị Bổn --- Đăng ký bán 966.100 Biểu đồ
30/05/2022 Hồ Xuân Vinh Thành viên HĐQT Mua 100.000 Biểu đồ
25/05/2022 Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch HĐQT Mua 100.000 Biểu đồ
05/05/2022 Hồ Xuân Vinh Thành viên HĐQT Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
27/04/2022 Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
19/11/2021 CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương --- Bán 1.000.000 Biểu đồ
02/11/2021 CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương --- Đăng ký bán 1.000.000 Biểu đồ
19/10/2021 CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương --- Mua 4.500.000 Biểu đồ
21/09/2021 CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương --- Đăng ký mua 5.000.000 Biểu đồ
09/09/2021 Lucerne Enterprise Ltd --- Bán 7.426.200 Biểu đồ
09/09/2021 Nguyễn Ngọc Diệp --- Mua 3.200.000 Biểu đồ
09/09/2021 Nguyễn Thu Phương --- Mua 3.000.000 Biểu đồ
09/09/2021 Asean Deep Value Fund --- Bán 5.317.800 Biểu đồ
07/04/2021 Asean Deep Value Fund --- Bán 100.000 Biểu đồ
06/04/2021 Asean Deep Value Fund --- Bán 70.000 Biểu đồ
06/04/2021 Asean Deep Value Fund --- Bán 70.000 Biểu đồ
09/03/2021 Asean Deep Value Fund --- Bán 400.000 Biểu đồ