• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
28 Tháng Giêng 2022 6:40:25 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
60,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,50 (-2,42%)
Tham chiếu
61,90
Mở cửa
63,00
Cao nhất
63,00
Thấp nhất
58,80
Khối lượng
91.500
KLTB 10 ngày
131.200
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
15,30
API - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
19/11/2021 CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương --- Bán 1.000.000 Biểu đồ
02/11/2021 CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương --- Đăng ký bán 1.000.000 Biểu đồ
19/10/2021 CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương --- Mua 4.500.000 Biểu đồ
21/09/2021 CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương --- Đăng ký mua 5.000.000 Biểu đồ
09/09/2021 Lucerne Enterprise Ltd --- Bán 7.426.200 Biểu đồ
09/09/2021 Nguyễn Thu Phương --- Mua 3.000.000 Biểu đồ
09/09/2021 Asean Deep Value Fund --- Bán 5.317.800 Biểu đồ
09/09/2021 Nguyễn Ngọc Diệp --- Mua 3.200.000 Biểu đồ
07/04/2021 Asean Deep Value Fund --- Bán 100.000 Biểu đồ
06/04/2021 Asean Deep Value Fund --- Bán 70.000 Biểu đồ
06/04/2021 Asean Deep Value Fund --- Bán 70.000 Biểu đồ
09/03/2021 Asean Deep Value Fund --- Bán 400.000 Biểu đồ
09/03/2021 Asean Deep Value Fund --- Bán 75.000 Biểu đồ
03/03/2021 Asean Deep Value Fund --- Bán 75.000 Biểu đồ
20/01/2021 David Peter O'Neil --- Bán 13.300 Biểu đồ
30/05/2019 Asean Deep Value Fund --- Mua 14.600 Biểu đồ
08/05/2019 Asean Deep Value Fund --- Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
26/04/2019 Asean Deep Value Fund --- Mua 0 Biểu đồ
10/04/2019 Asean Deep Value Fund --- Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
29/03/2019 Asean Deep Value Fund --- Mua 0 Biểu đồ