• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 12:55:00 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:05:00 CH
87,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-0,57%)
Tham chiếu
87,50
Mở cửa
88,00
Cao nhất
92,60
Thấp nhất
87,00
Khối lượng
149.800
KLTB 10 ngày
313.800
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
8,80
Giá đóng cửa ngày 05/10/2021
48,00 +1,00/+2,13%
Mở cửa 47,00
Cao nhất 49,00
Thấp nhất 46,90
Khối lượng 266.500
Giá điều chỉnh 48,00
Giá quá khứ của API
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
05/10/2021 +1,00 / +2,13% 47,00 49,00 46,90 48,00 48,17 48,00 266.500
04/10/2021 +1,00 / +2,16% 46,40 47,50 46,30 47,30 46,85 47,00 357.300
01/10/2021 +1,30 / +2,89% 44,90 47,10 44,40 46,30 45,81 46,01 312.400
30/09/2021 -1,30 / -2,81% 46,00 47,00 44,50 45,00 45,54 44,71 339.400
29/09/2021 +1,20 / +2,66% 47,00 47,50 45,60 46,30 46,69 46,01 283.300
28/09/2021 +4,10 / +10,00% 40,90 45,10 40,90 45,10 44,34 44,81 1.161.500
27/09/2021 +0,50 / +1,23% 40,00 41,90 40,00 41,00 41,21 40,74 1.101.000
24/09/2021 0,00 / 0,00% 40,50 40,50 39,00 40,50 39,83 40,24 1.708.947
23/09/2021 -1,50 / -3,57% 41,50 42,50 40,30 40,50 41,43 40,24 1.002.100
22/09/2021 +2,00 / +5,00% 40,00 42,00 39,50 42,00 40,42 41,73 1.023.800
21/09/2021 +1,70 / +4,44% 37,80 40,20 37,10 40,00 39,13 39,75 669.700
20/09/2021 -2,20 / -5,43% 43,00 43,80 38,20 38,30 40,52 38,06 1.309.100
17/09/2021 +3,60 / +9,76% 40,50 40,50 38,00 40,50 40,17 40,24 1.260.500
16/09/2021 +3,30 / +9,82% 34,50 36,90 33,80 36,90 36,26 36,67 600.000
15/09/2021 -0,20 / -0,59% 35,00 35,00 32,60 33,60 33,60 33,39 467.600
14/09/2021 +1,60 / +4,97% 35,00 35,40 30,80 33,80 33,41 33,59 1.180.800
13/09/2021 +2,90 / +9,90% 32,20 32,20 32,20 32,20 32,20 32,00 738.500
10/09/2021 +2,60 / +9,74% 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,11 99.400
09/09/2021 +2,40 / +9,88% 25,00 26,70 25,00 26,70 26,62 26,53 13.010.000
08/09/2021 +0,40 / +1,67% 24,00 26,00 23,90 24,30 24,96 24,15 1.869.800
07/09/2021 +0,20 / +0,84% 23,80 24,30 23,60 23,90 23,92 23,75 506.600
06/09/2021 -0,50 / -2,07% 24,20 25,00 23,70 23,70 24,30 23,55 536.800
01/09/2021 +1,70 / +7,56% 22,50 24,50 22,40 24,20 23,19 24,05 537.000
31/08/2021 -0,10 / -0,44% 22,70 23,00 22,30 22,50 22,59 22,36 280.200
30/08/2021 +2,00 / +9,71% 21,00 22,60 21,00 22,60 22,02 22,46 427.200
27/08/2021 +0,50 / +2,49% 20,10 20,80 19,50 20,60 20,28 20,47 47.100
26/08/2021 0,00 / 0,00% 20,10 20,30 19,90 20,10 20,01 19,97 71.500
25/08/2021 0,00 / 0,00% 20,10 20,40 20,10 20,10 20,12 19,97 40.900
24/08/2021 +0,10 / +0,50% 20,10 21,30 20,00 20,10 20,37 19,97 111.400
23/08/2021 +0,50 / +2,56% 19,50 20,60 19,10 20,00 19,73 19,87 125.500