• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 6:50:21 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:05 CH
39,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
39,40
Mở cửa
39,40
Cao nhất
39,90
Thấp nhất
39,00
Khối lượng
36.700
KLTB 10 ngày
33.160
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
19,10
Giá đóng cửa ngày 06/09/2021
23,70 -0,50/-2,07%
Mở cửa 24,20
Cao nhất 25,00
Thấp nhất 23,70
Khối lượng 536.800
Giá điều chỉnh 23,55
Giá quá khứ của API
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
06/09/2021 -0,50 / -2,07% 24,20 25,00 23,70 23,70 24,30 23,55 536.800
01/09/2021 +1,70 / +7,56% 22,50 24,50 22,40 24,20 23,19 24,05 537.000
31/08/2021 -0,10 / -0,44% 22,70 23,00 22,30 22,50 22,59 22,36 280.200
30/08/2021 +2,00 / +9,71% 21,00 22,60 21,00 22,60 22,02 22,46 427.200
27/08/2021 +0,50 / +2,49% 20,10 20,80 19,50 20,60 20,28 20,47 47.100
26/08/2021 0,00 / 0,00% 20,10 20,30 19,90 20,10 20,01 19,97 71.500
25/08/2021 0,00 / 0,00% 20,10 20,40 20,10 20,10 20,12 19,97 40.900
24/08/2021 +0,10 / +0,50% 20,10 21,30 20,00 20,10 20,37 19,97 111.400
23/08/2021 +0,50 / +2,56% 19,50 20,60 19,10 20,00 19,73 19,87 125.500
20/08/2021 -1,70 / -8,02% 21,80 22,10 19,10 19,50 20,38 19,38 133.000
19/08/2021 0,00 / 0,00% 21,00 21,40 20,80 21,20 21,12 21,07 52.000
18/08/2021 +0,60 / +2,91% 20,60 22,00 20,60 21,20 21,42 21,07 127.100
17/08/2021 -0,30 / -1,44% 20,90 20,90 20,00 20,60 20,32 20,47 122.500
16/08/2021 +1,70 / +8,85% 19,20 21,00 18,70 20,90 19,67 20,77 218.100
13/08/2021 +0,20 / +1,05% 18,70 19,20 18,70 19,20 19,04 19,08 54.100
12/08/2021 +0,10 / +0,53% 19,40 20,00 18,50 19,00 19,32 18,88 86.700
11/08/2021 -0,60 / -3,08% 19,50 19,50 18,50 18,90 18,77 18,78 106.700
10/08/2021 -0,10 / -0,51% 19,50 19,50 19,00 19,50 19,18 19,38 62.400
09/08/2021 +0,90 / +4,81% 20,50 20,50 19,00 19,60 20,00 19,48 122.000
06/08/2021 +1,70 / +10,00% 17,10 18,70 17,10 18,70 18,38 18,58 137.400
05/08/2021 0,00 / 0,00% 16,50 17,00 16,50 17,00 16,86 16,89 107.700
04/08/2021 -0,10 / -0,58% 17,00 17,00 16,60 17,00 16,82 16,89 87.100
03/08/2021 +0,10 / +0,59% 17,00 17,10 16,50 17,10 16,86 16,99 66.500
02/08/2021 -0,10 / -0,58% 17,10 17,10 16,60 17,00 16,73 16,89 20.200
30/07/2021 +0,10 / +0,59% 17,30 17,30 17,00 17,10 17,00 16,99 39.300
29/07/2021 0,00 / 0,00% 17,40 17,40 17,00 17,00 17,14 16,89 14.000
28/07/2021 -0,40 / -2,30% 17,30 17,40 16,80 17,00 16,94 16,89 23.500
27/07/2021 +0,30 / +1,75% 17,30 17,40 16,80 17,40 17,12 17,29 13.200
26/07/2021 +0,30 / +1,79% 16,90 17,10 16,60 17,10 16,89 16,99 36.300
23/07/2021 -0,70 / -4,00% 17,40 17,50 16,80 16,80 17,14 16,69 36.000