• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.468,33 +25,54/+1,77%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:25:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.468,33   +25,54/+1,77%  |   HNX-INDEX   413,11   +3,80/+0,93%  |   UPCOM-INDEX   109,43   +1,59/+1,47%  |   VN30   1.499,16   +16,61/+1,12%  |   HNX30   743,88   +22,51/+3,12%
20 Tháng Giêng 2022 2:26:02 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 20/01/2022
2:25:02 CH
65,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+5,80 (+9,72%)
Tham chiếu
59,70
Mở cửa
59,70
Cao nhất
65,60
Thấp nhất
57,20
Khối lượng
170.300
KLTB 10 ngày
127.930
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
15,30
Giá đóng cửa ngày 14/09/2021
33,80 +1,60/+4,97%
Mở cửa 35,00
Cao nhất 35,40
Thấp nhất 30,80
Khối lượng 1.180.800
Giá điều chỉnh 33,59
Giá quá khứ của API
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/09/2021 +1,60 / +4,97% 35,00 35,40 30,80 33,80 33,41 33,59 1.180.800
13/09/2021 +2,90 / +9,90% 32,20 32,20 32,20 32,20 32,20 32,00 738.500
10/09/2021 +2,60 / +9,74% 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,11 99.400
09/09/2021 +2,40 / +9,88% 25,00 26,70 25,00 26,70 26,62 26,53 13.010.000
08/09/2021 +0,40 / +1,67% 24,00 26,00 23,90 24,30 24,96 24,15 1.869.800
07/09/2021 +0,20 / +0,84% 23,80 24,30 23,60 23,90 23,92 23,75 506.600
06/09/2021 -0,50 / -2,07% 24,20 25,00 23,70 23,70 24,30 23,55 536.800
01/09/2021 +1,70 / +7,56% 22,50 24,50 22,40 24,20 23,19 24,05 537.000
31/08/2021 -0,10 / -0,44% 22,70 23,00 22,30 22,50 22,59 22,36 280.200
30/08/2021 +2,00 / +9,71% 21,00 22,60 21,00 22,60 22,02 22,46 427.200
27/08/2021 +0,50 / +2,49% 20,10 20,80 19,50 20,60 20,28 20,47 47.100
26/08/2021 0,00 / 0,00% 20,10 20,30 19,90 20,10 20,01 19,97 71.500
25/08/2021 0,00 / 0,00% 20,10 20,40 20,10 20,10 20,12 19,97 40.900
24/08/2021 +0,10 / +0,50% 20,10 21,30 20,00 20,10 20,37 19,97 111.400
23/08/2021 +0,50 / +2,56% 19,50 20,60 19,10 20,00 19,73 19,87 125.500
20/08/2021 -1,70 / -8,02% 21,80 22,10 19,10 19,50 20,38 19,38 133.000
19/08/2021 0,00 / 0,00% 21,00 21,40 20,80 21,20 21,12 21,07 52.000
18/08/2021 +0,60 / +2,91% 20,60 22,00 20,60 21,20 21,42 21,07 127.100
17/08/2021 -0,30 / -1,44% 20,90 20,90 20,00 20,60 20,32 20,47 122.500
16/08/2021 +1,70 / +8,85% 19,20 21,00 18,70 20,90 19,67 20,77 218.100
13/08/2021 +0,20 / +1,05% 18,70 19,20 18,70 19,20 19,04 19,08 54.100
12/08/2021 +0,10 / +0,53% 19,40 20,00 18,50 19,00 19,32 18,88 86.700
11/08/2021 -0,60 / -3,08% 19,50 19,50 18,50 18,90 18,77 18,78 106.700
10/08/2021 -0,10 / -0,51% 19,50 19,50 19,00 19,50 19,18 19,38 62.400
09/08/2021 +0,90 / +4,81% 20,50 20,50 19,00 19,60 20,00 19,48 122.000
06/08/2021 +1,70 / +10,00% 17,10 18,70 17,10 18,70 18,38 18,58 137.400
05/08/2021 0,00 / 0,00% 16,50 17,00 16,50 17,00 16,86 16,89 107.700
04/08/2021 -0,10 / -0,58% 17,00 17,00 16,60 17,00 16,82 16,89 87.100
03/08/2021 +0,10 / +0,59% 17,00 17,10 16,50 17,10 16,86 16,99 66.500
02/08/2021 -0,10 / -0,58% 17,10 17,10 16,60 17,00 16,73 16,89 20.200