• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 12:29:08 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
37,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,50 (+7,25%)
Tham chiếu
34,50
Mở cửa
33,00
Cao nhất
37,00
Thấp nhất
32,40
Khối lượng
37.600
KLTB 10 ngày
72.360
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
15,60
Giá đóng cửa ngày 16/06/2021
21,40 -0,40/-1,83%
Mở cửa 21,60
Cao nhất 21,80
Thấp nhất 21,40
Khối lượng 72.900
Giá điều chỉnh 21,26
Giá quá khứ của API
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
16/06/2021 -0,40 / -1,83% 21,60 21,80 21,40 21,40 21,47 21,26 72.900
15/06/2021 -0,20 / -0,91% 22,00 22,00 21,50 21,80 21,66 21,66 111.000
14/06/2021 -0,30 / -1,35% 22,30 22,30 21,90 22,00 22,12 21,86 79.200
11/06/2021 0,00 / 0,00% 21,90 22,30 21,70 22,30 21,94 22,16 113.000
10/06/2021 0,00 / 0,00% 22,30 22,30 21,60 22,30 21,88 22,16 101.800
09/06/2021 -0,20 / -0,89% 22,20 22,60 21,80 22,30 22,12 22,16 100.700
08/06/2021 -0,40 / -1,75% 23,00 23,90 22,00 22,50 22,99 22,36 216.700
07/06/2021 -0,60 / -2,55% 23,50 23,90 21,80 22,90 22,62 22,75 157.300
04/06/2021 +0,80 / +3,52% 22,70 23,60 21,80 23,50 22,44 23,35 162.800
03/06/2021 +0,40 / +1,79% 22,30 23,50 22,30 22,70 22,86 22,56 109.000
02/06/2021 +1,70 / +8,25% 21,10 22,60 19,80 22,30 22,13 22,16 287.900
01/06/2021 +1,80 / +9,57% 18,80 20,60 17,50 20,60 18,39 20,47 299.200
31/05/2021 -1,60 / -7,84% 20,40 20,40 18,80 18,80 19,29 18,68 182.300
28/05/2021 -1,00 / -4,67% 21,40 21,80 19,50 20,40 20,47 20,27 216.900
27/05/2021 -0,90 / -4,04% 22,00 22,30 21,40 21,40 21,86 21,26 129.800
26/05/2021 -1,00 / -4,29% 22,30 23,10 22,00 22,30 22,04 22,16 160.000
25/05/2021 +0,20 / +0,87% 23,10 23,30 22,90 23,30 22,99 23,15 10.700
24/05/2021 +0,70 / +3,13% 22,40 23,20 22,00 23,10 22,53 22,95 147.700
21/05/2021 -0,50 / -2,18% 22,60 22,70 22,00 22,40 22,26 22,26 233.000
20/05/2021 -0,40 / -1,72% 23,60 23,60 22,60 22,90 22,98 22,75 42.900
19/05/2021 -0,70 / -2,92% 24,00 24,00 23,00 23,30 23,22 23,15 260.500
18/05/2021 -0,40 / -1,64% 24,40 24,40 23,40 24,00 23,87 23,85 7.600
17/05/2021 +0,50 / +2,09% 23,90 24,60 23,00 24,40 23,91 24,25 102.700
14/05/2021 -0,60 / -2,45% 24,10 24,60 23,00 23,90 23,84 23,75 182.400
13/05/2021 -0,90 / -3,54% 25,40 25,40 24,00 24,50 24,22 24,34 157.900
12/05/2021 +0,40 / +1,60% 25,00 25,90 24,20 25,40 24,58 25,24 35.400
11/05/2021 +1,30 / +5,49% 23,70 25,90 23,70 25,00 25,26 24,84 60.200
10/05/2021 -0,60 / -2,47% 24,00 24,20 23,20 23,70 23,88 23,55 87.900
07/05/2021 -0,80 / -3,19% 25,10 25,20 24,30 24,30 24,70 24,15 59.700
06/05/2021 -0,60 / -2,33% 26,20 26,20 24,80 25,10 25,19 24,94 163.400