• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 12:09:07 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
37,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,50 (+7,25%)
Tham chiếu
34,50
Mở cửa
33,00
Cao nhất
37,00
Thấp nhất
32,40
Khối lượng
37.600
KLTB 10 ngày
72.360
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
15,60
Giá đóng cửa ngày 21/07/2021
16,90 -0,40/-2,31%
Mở cửa 17,20
Cao nhất 17,30
Thấp nhất 16,90
Khối lượng 28.200
Giá điều chỉnh 16,79
Giá quá khứ của API
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/07/2021 -0,40 / -2,31% 17,20 17,30 16,90 16,90 16,99 16,79 28.200
20/07/2021 0,00 / 0,00% 16,90 17,30 15,60 17,30 16,53 17,19 65.700
19/07/2021 -0,70 / -3,89% 18,00 18,10 16,70 17,30 17,28 17,19 44.500
16/07/2021 0,00 / 0,00% 18,00 18,00 17,80 18,00 18,00 17,89 5.600
15/07/2021 0,00 / 0,00% 17,90 18,00 17,60 18,00 17,92 17,89 14.900
14/07/2021 0,00 / 0,00% 17,20 18,10 17,20 18,00 17,92 17,89 60.700
13/07/2021 +0,20 / +1,12% 17,60 18,20 16,90 18,00 17,81 17,89 52.600
12/07/2021 -1,70 / -8,72% 19,00 19,00 17,60 17,80 17,81 17,69 102.000
09/07/2021 0,00 / 0,00% 19,50 19,80 18,80 19,50 19,25 19,38 33.500
08/07/2021 0,00 / 0,00% 19,50 19,50 19,00 19,50 19,29 19,38 16.800
07/07/2021 0,00 / 0,00% 19,50 19,60 18,50 19,50 19,11 19,38 249.500
06/07/2021 -0,50 / -2,50% 20,00 20,00 19,20 19,50 19,44 19,38 230.600
05/07/2021 0,00 / 0,00% 20,00 20,00 19,40 20,00 19,57 19,87 239.900
02/07/2021 0,00 / 0,00% 19,90 20,20 19,70 20,00 19,85 19,87 106.800
01/07/2021 -0,70 / -3,38% 20,20 20,50 19,80 20,00 20,03 19,87 111.800
30/06/2021 +0,30 / +1,47% 20,40 20,70 20,00 20,70 20,31 20,57 57.800
29/06/2021 +0,10 / +0,49% 20,50 20,50 20,00 20,40 20,26 20,27 93.300
28/06/2021 -1,10 / -5,14% 20,30 20,70 20,00 20,30 20,31 20,17 93.600
25/06/2021 -0,40 / -1,83% 21,20 21,50 19,70 21,40 20,49 21,26 111.300
24/06/2021 0,00 / 0,00% 21,80 21,80 21,10 21,80 21,43 21,66 48.300
23/06/2021 0,00 / 0,00% 21,80 21,80 21,30 21,80 21,51 21,66 17.200
22/06/2021 -0,10 / -0,46% 21,90 22,20 20,20 21,80 21,55 21,66 70.500
21/06/2021 -0,40 / -1,79% 22,20 22,20 21,70 21,90 21,96 21,76 32.100
18/06/2021 0,00 / 0,00% 22,20 22,30 21,80 22,30 22,09 22,16 85.500
17/06/2021 +0,90 / +4,21% 21,10 22,30 21,10 22,30 22,00 22,16 32.500
16/06/2021 -0,40 / -1,83% 21,60 21,80 21,40 21,40 21,47 21,26 72.900
15/06/2021 -0,20 / -0,91% 22,00 22,00 21,50 21,80 21,66 21,66 111.000
14/06/2021 -0,30 / -1,35% 22,30 22,30 21,90 22,00 22,12 21,86 79.200
11/06/2021 0,00 / 0,00% 21,90 22,30 21,70 22,30 21,94 22,16 113.000
10/06/2021 0,00 / 0,00% 22,30 22,30 21,60 22,30 21,88 22,16 101.800