• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
30 Tháng Chín 2022 1:37:05 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
15,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-2,50%)
Tham chiếu
16,00
Mở cửa
16,50
Cao nhất
16,50
Thấp nhất
15,50
Khối lượng
225.100
KLTB 10 ngày
320.070
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
15,30
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 100,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đỗ Lăng Thành viên HĐQT 16.482.668 19,60% 06/09/2022
Huỳnh Thị Mai Dung --- 8.258.360 9,82% 06/09/2022
Nguyễn Ngọc Diệp --- 7.040.000 8,37% 06/09/2022
CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương --- 5.005.600 13,75% 22/10/2021
Nguyễn Thu Phương --- 1.757.900 2,09% 15/09/2022
Nguyễn Hoàng Hiệp --- 1.725.500 4,74% 26/03/2018
Lê Hồng Nam --- 1.664.100 4,57% 31/12/2019
Nguyễn Thu Trang --- 1.411.200 3,88% 26/03/2018
Đặng Thanh Tú --- 1.298.400 3,57% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hồng Cúc --- 1.233.400 3,39% 31/12/2019
PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- 1.195.700 3,28% 31/12/2019
Optis Global Opportunities Fund --- 400.000 1,10% 31/12/2019
Chen Antonius --- 391.300 1,08% 26/03/2018
Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch HĐQT 350.000 0,92% 27/05/2022
Hồ Xuân Vinh Thành viên HĐQT 350.000 0,92% 03/06/2022
David Peter O'Neil --- 309.100 0,85% 02/12/2021
Asean Deep Value Fund --- 251.300 0,69% 02/12/2021
Nguyễn Tiến Lộc --- 200.000 0,52% 31/12/2021
Phạm Thị Tươi --- 8.000 0,02% 31/12/2019
Lã Thị Quy --- 100 0,00% 31/12/2019