• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 12:14:26 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
Cập nhật ngày 03/12/2021
3:02:52 CH
82,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,50 (-1,80%)
Tham chiếu
83,50
Mở cửa
83,50
Cao nhất
85,50
Thấp nhất
82,00
Khối lượng
152.800
KLTB 10 ngày
251.240
Cao nhất 52 tuần
109,00
Thấp nhất 52 tuần
8,80
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,59%
Sở hữu khác 99,41%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đỗ Lăng Thành viên HĐQT 7.492.122 20,58% 22/10/2021
CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương --- 5.005.600 13,75% 22/10/2021
Huỳnh Thị Mai Dung --- 3.753.800 10,31% 30/06/2021
Nguyễn Ngọc Diệp --- 3.200.000 8,79% 15/09/2021
Nguyễn Thu Phương --- 3.000.000 8,24% 15/09/2021
Nguyễn Hoàng Hiệp --- 1.725.500 4,74% 26/03/2018
Lê Hồng Nam --- 1.664.100 4,57% 31/12/2019
Nguyễn Thu Trang --- 1.411.200 3,88% 26/03/2018
Đặng Thanh Tú --- 1.298.400 3,57% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hồng Cúc --- 1.233.400 3,39% 31/12/2019
PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- 1.195.700 3,28% 31/12/2019
Nguyễn Thị Bổn --- 966.100 2,65% 30/06/2021
Optis Global Opportunities Fund --- 400.000 1,10% 31/12/2019
Chen Antonius --- 391.300 1,08% 26/03/2018
David Peter O'Neil --- 309.100 0,85% 02/12/2021
Asean Deep Value Fund --- 251.300 0,69% 02/12/2021
Nguyễn Tiến Lộc --- 200.000 0,55% 30/06/2021
Phạm Thị Tươi --- 8.000 0,02% 31/12/2019
Lã Thị Quy --- 100 0,00% 31/12/2019