• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:26:56 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS : HNX)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:05 CH
13,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,75%)
Tham chiếu
13,40
Mở cửa
13,40
Cao nhất
13,70
Thấp nhất
12,30
Khối lượng
1.262.500
KLTB 10 ngày
906.360
Cao nhất 52 tuần
63,00
Thấp nhất 52 tuần
10,70
25/08 APS: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng - HNX
17/08 APS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
17/08 APS: Thông báo bổ sung cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ - HNX
02/08 APS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
21/07 APS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
12/07 APS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
06/07 APS: Nguyễn Thị Bổn - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 600.000 CP - HNX
04/07 APS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
27/06 APS: CBTT về việc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 23/6/2022 không đủ điều kiện tiến hành - HNX
27/06 APS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
20/06 APS: CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 - HNX
20/06 APS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
17/06 APS: Nguyễn Thị Bổn - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 600.000 CP - HNX
07/06 APS: CBTT về việc được UBCK chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán - HNX
04/06 APS: Dự kiến lợi nhuận 'lao dốc' 57% trong năm 2022, muốn phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ - Tạp chí kinh tế chứng khoán VN
03/06 APS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
01/06 APS: Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 1.000.000 CP - HNX
11/05 APS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
10/05 Cổ phiếu IDJ và APS đồng loạt 'tím trần' khi ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký 'gom hàng' - Vietnam Daily
09/05 APS: Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  122.000 14,30 -4,67%
AGR  524.000 9,80 0,00%
APG  1.860.200 6,12 0,66%
ART  1.082.500 2,50 0,00%
BMS  42.600 9,10 -2,15%
BSI  1.310.000 30,00 1,35%
BVS  365.900 18,90 1,07%
CSI  86.900 71,10 0,14%
CTS  804.000 16,45 5,45%