• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 8:57:11 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS : HNX)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:00:03 CH
19,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-2,50%)
Tham chiếu
20,00
Mở cửa
20,00
Cao nhất
20,60
Thấp nhất
19,10
Khối lượng
2.537.400
KLTB 10 ngày
3.463.880
Cao nhất 52 tuần
21,90
Thấp nhất 52 tuần
2,50
20/09 APS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
16/09 APS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
14/09 APS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
14/09 APS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
14/09 APS: Chứng khoán APEC chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá thấp hơn 36% thị giá - Người đồng hành
13/09 APS: Đặng Thanh Tú - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 1.505.000 quyền mua - HNX
13/09 APS: Nguyễn Đỗ Hoàng Lan - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 800.000 quyền mua - HNX
01/09 APS: Đính chính Thông báo giao dịch quyền mua APS của Đặng Thanh Tú - HNX
01/09 APS: CTCT Đầu tư Apec Holding - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2.000.000 CP - HNX
29/08 APS: Nguyễn Đỗ Hoàng Lan - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.909.000 quyền mua - HNX
29/08 APS: Đặng Thanh Tú - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.909.000 quyền mua - HNX
18/08 APS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
17/08 APS: Nguyễn Quang Hòa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 14.000 CP - HNX
12/08 APS: Đặng Thanh Tú - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 1.909.000 CP - HNX
12/08 APS: Nguyễn Quang Hòa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 14.000 CP - HNX
30/07 APS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
22/07 APS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
20/07 APS: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
19/07 APS: Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng và thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền - HNX
08/07 APS: Đặng Thanh Tú - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.909.000 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  1.039.900 18,10 -0,55%
AGR  1.346.700 16,80 -1,18%
APG  592.400 21,35 -6,97%
ART  4.240.100 10,30 -2,83%
BMS  282.800 23,10 -4,55%
BSI  459.400 27,55 -0,90%
BVS  253.200 32,80 0,00%
CSI  3.800 22,30 0,45%
CTS  568.500 27,60 -1,95%