• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 9:15:04 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS : HNX)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:00:03 CH
19,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-2,50%)
Tham chiếu
20,00
Mở cửa
20,00
Cao nhất
20,60
Thấp nhất
19,10
Khối lượng
2.537.400
KLTB 10 ngày
3.463.880
Cao nhất 52 tuần
21,90
Thấp nhất 52 tuần
2,50
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phạm Duy Hưng
Thành viên HĐQT Vũ Trọng Quân
Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Huy
Thành viên HĐQT Nguyễn Đỗ Lăng
Thành viên HĐQT Phạm Hoài Phương
Trưởng ban kiểm soát Phạm Thị Đức Việt
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Đức Quân
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Hoài Giang
Tổng giám đốc Nguyễn Đỗ Lăng
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh
Đại diện công bố thông tin Phạm Thị Đức Việt