• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 5:31:18 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS : HNX)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
26,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,38%)
Tham chiếu
26,20
Mở cửa
23,60
Cao nhất
27,80
Thấp nhất
23,60
Khối lượng
1.346.800
KLTB 10 ngày
1.962.410
Cao nhất 52 tuần
63,00
Thấp nhất 52 tuần
5,40
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 100,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Asean Small Cap Fund --- 14.864.200 19,06% 23/07/2021
Nguyễn Đỗ Lăng Tổng giám đốc 10.872.440 13,94% 29/09/2021
CTCP Tập đoàn Apec Group --- 3.818.900 4,60% 15/11/2021
Mai Thúy Vân --- 2.210.000 2,66% 15/11/2021
Nguyễn Thu Trang --- 1.928.700 4,95% 10/06/2021
Asean Deep Value Fund --- 1.889.200 2,28% 02/12/2021
Lucerne Enterprise Ltd --- 1.860.700 4,77% 15/04/2021
Đinh Việt Thanh --- 1.802.300 4,62% 30/06/2019
Huỳnh Thị Mai Dung --- 840.000 1,08% 30/06/2021
Nguyễn Thị Bổn --- 300.000 0,38% 30/06/2021
Phạm Duy Hưng Chủ tịch HĐQT 200.040 0,24% 08/11/2021
Phạm Hoài Phương Thành viên HĐQT 180.000 0,22% 08/11/2021
Nguyễn Quang Huy Thành viên HĐQT 150.000 0,18% 08/11/2021
Nguyễn Thị Thanh Kế toán trưởng 150.000 0,18% 08/11/2021
Phạm Thị Đức Việt Trưởng ban kiểm soát 150.000 0,18% 08/11/2021
CTCP Đầu tư APEC Holding --- 110.000 0,14% 08/10/2021
Nguyễn Thị Ngọc Hà --- 105.000 0,13% 08/11/2021
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương --- 93.350 0,12% 30/06/2021
Nguyễn Đức Quân Thành viên Ban kiểm soát 90.000 0,11% 08/11/2021
Đinh Thị Thu Hằng --- 90.000 0,11% 08/11/2021
Lê Thị Kim Khánh --- 39.400 0,05% 15/03/2021
Nguyễn Hoàng Linh --- 7.500 0,01% 30/06/2021
Hồ Xuân Vinh --- 6.860 0,02% 30/06/2020
Nguyễn Hoài Giang Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,00% 30/06/2021