• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.080,01 +43,73/+4,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.080,01   +43,73/+4,22%  |   HNX-INDEX   215,96   +4,96/+2,35%  |   UPCOM-INDEX   72,21   +0,80/+1,12%  |   VN30   1.092,99   +50,35/+4,83%  |   HNX30   363,71   +16,36/+4,71%
04 Tháng Mười Hai 2022 5:59:30 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán BOS (ART : HNX)
Cập nhật ngày 02/12/2022
3:05:04 CH
1,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
1,30
Mở cửa
1,30
Cao nhất
1,30
Thấp nhất
1,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
19,50
Thấp nhất 52 tuần
1,30

Thông báo khi giá đạt: 1 1 1 ...
GIỚI THIỆU
ART là Công ty chứng khoán nhỏ, xét về vốn điều lệ, đội ngũ nhân viên, doanh thu, thị phần và lượng tài khoản khách hàng. Năm 2014-2015-2016, Thị phần của Công ty ở mức dưới 1%, tức là chỉ nằm cuối tốp 30 Công ty chứng khoán có doanh số môi giới lớn nhất. Về số lượng tài khoản, chỉ chiếm 0.3% trong số 1.7 triệu tài khoản chứng khoán trên thị trường. 6 tháng đầu năm 2017, theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, ART...
TÀI CHÍNH
Thị giá vốn 126,00 tỷ
Số cổ phần đang lưu hành 96,92 triệu
Cổ phiếu tự do 90,92 triệu
EPS 350
P/E 3,72
Doanh thu (4 quý) 94,53 tỷ
Lợi nhuận (4 quý) 33,88 tỷ
Tài sản (Quý gần nhất) 1171,50 tỷ
ROE (4 quý) 2,97%
Beta (120 tuần) ---

29/11 ART: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 - HNX
25/11 ART: CBTT thông báo về ngày chốt danh sách cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 - HNX
24/11 ART: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường - HNX
24/11 ART: CBTT về việc nhận được QD đình chỉ giao dịch mã CK ART và Công văn phản hồi giải trình và đưa ra biện pháp khác phục với việc mã CK bị đình chỉ - HNX
17/11 ART: Quyết định về việc đình chỉ giao dịch - HNX
26/10 ART: CBTT về việc nhận được Công văn số 712 của HNX đưa ART vào diện cổ phiếu bị hạn chế và Công văn số 103 của BOS về việc giải trình và đưa biện pháp khắc phục tình trạng ART bị hạn chế giao dịch - HNX
21/10 ART: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS xin công bố thông tin về việc tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý III năm 2022. - HNX
10/10 ART: Quyết định chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch - HNX
04/10 ART: CBTT vê việc nhận được đơn từ nhiệm tư cách TV HĐQT của ông Lê Bá Phương - HNX
03/10 ART: Thay đổi nhân sự - HNX
30/09 ART: CBTT về việc nhận được công văn số 646 của SGDCKHN và văn bản số 90 của BOS về việc đưa ra biện pháp khắc phục việc chứng khoán ART bị đưa vào diện bị kiểm soát - HNX
22/09 ART: Giải trình nguyên nhận biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo - HNX
21/09 ART: Quyết định về việc chuyển sang diện bị kiểm soát - HNX
15/09 ART: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ - HNX
14/09 ART: Quyết định đưa vào diện bị cảnh báo - HNX
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  324.700 11,30 2,73%
AGR  1.112.000 8,68 6,63%
APG  4.750.300 5,58 6,90%
APS  3.560.400 11,50 9,52%
BMS  168.400 6,30 1,61%
BSI  928.500 19,25 6,94%
BVS  168.700 18,00 5,88%
CSI  33.200 57,00 4,59%
CTS  2.001.800 12,00 6,67%
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào về cổ phiếu này. Gửi bình luận