• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 10:57:24 CH - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Sao Mai (ASM : HOSE)
Cập nhật ngày 21/10/2021
2:53:37 CH
17,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,55 (+3,21%)
Tham chiếu
17,15
Mở cửa
17,15
Cao nhất
17,90
Thấp nhất
17,05
Khối lượng
5.547.900
KLTB 10 ngày
4.942.730
Cao nhất 52 tuần
21,85
Thấp nhất 52 tuần
8,46
04/10 ASM: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
15/09 ASM: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Văn Phụng - HOSE
10/09 ASM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức năm 2019 và năm 2020 - HOSE
09/09 ASM: Tập đoàn Sao Mai chưa thể chia cổ tức 2019 và 2020 do vướng luật - Người đồng hành
09/09 ASM: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Văn Phụng - HOSE
06/09 ASM: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
30/08 ASM: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
19/08 Toàn cảnh ngành điện: Thủy điện gặp thời, nhiệt điện gặp khó, điện gió 'lên ngôi' - VietNam Finance
27/07 ASM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
22/07 ASM: Tập đoàn Sao Mai sắp trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu - Người đồng hành
21/07 ASM: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2019 và năm 2020 - HOSE
14/07 ASM: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - HOSE
20/05 ASM: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại Đồng Tháp - HOSE
18/05 ASM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
04/05 ASM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
04/05 ASM: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
04/05 ASM: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
15/04 ASM: Hai nhà máy điện mặt trời đóng góp 500 tỷ doanh thu cho Sao Mai - Người đồng hành
13/04 ASM: Giải trình KQKD HN năm 2020 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
13/04 ASM: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGG  648.100 45,60 1,45%
BII  4.621.700 17,30 9,49%
C21  13.000 15,00 -2,60%
CCI  7.200 21,35 0,00%
CCL  2.665.700 17,30 1,17%
CEO  2.950.100 10,70 -0,93%
CLG  0 1,60 0,00%
CSC  101.500 93,30 1,97%
D11  12.100 31,30 -3,99%