• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.481,58 +2,00/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.481,58   +2,00/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,82   +1,59/+0,39%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +1,02/+0,94%  |   VN30   1.525,31   +9,15/+0,60%  |   HNX30   731,76   -0,14/-0,02%
27 Tháng Giêng 2022 12:11:34 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Sao Mai (ASM : HOSE)
Cập nhật ngày 26/01/2022
3:05:02 CH
14,45 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,35 (-2,36%)
Tham chiếu
14,80
Mở cửa
15,10
Cao nhất
15,20
Thấp nhất
14,45
Khối lượng
1.111.800
KLTB 10 ngày
2.690.990
Cao nhất 52 tuần
25,60
Thấp nhất 52 tuần
11,20
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 1,55%
Sở hữu khác 98,45%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thanh Thuấn Chủ tịch HĐQT 64.982.431 19,31% 14/01/2022
Lê Tuấn Anh Phó Tổng giám đốc 37.901.290 11,26% 14/01/2022
Lê Thị Nguyệt Thu --- 17.950.887 5,33% 14/01/2022
Võ Thị Thanh Tâm --- 17.497.753 5,20% 14/01/2022
Lê Thị Thiên Trang --- 17.288.415 5,14% 14/01/2022
Nguyễn Văn Phụng --- 11.955.509 4,62% 15/09/2021
Lê Văn Chung Phó Tổng giám đốc 2.034.209 0,79% 30/06/2021
Công ty TNHH Ha Đạt --- 1.630.100 0,63% 15/09/2021
Lê Văn Thủy --- 1.293.390 0,50% 30/06/2021
Lê Văn Thành Phó Tổng giám đốc 749.113 0,29% 30/06/2021
Lê Xuân Quế Phó Tổng giám đốc 716.793 0,28% 30/06/2021
Lê Văn Thông --- 544.017 0,21% 30/06/2021
Nguyễn Văn Chung Phó Tổng giám đốc 400.500 0,15% 30/06/2021
Lê Thị Phượng Phó Tổng giám đốc 218.625 0,08% 30/06/2021
Trương Công Khánh Đại diện công bố thông tin 217.745 0,08% 30/06/2021
Trương Vĩnh Thành Phó Tổng giám đốc 194.205 0,08% 30/06/2021
Lê Quốc Trường --- 180.000 0,07% 31/12/2018
Lê Thị Thúy --- 148.302 0,06% 30/06/2021
Nguyễn Thị Hồng Loan Thành viên HĐQT 5.350 0,00% 30/06/2021
Lê Văn Ba --- 3.736 0,00% 30/06/2021
Lê Thị Thắng --- 2.489 0,00% 30/06/2021
Võ Thị Hồng Tâm --- 8 0,00% 28/09/2018