• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 5:00:36 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
59,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-0,67%)
Tham chiếu
59,60
Mở cửa
59,60
Cao nhất
59,90
Thấp nhất
59,10
Khối lượng
23.600
KLTB 10 ngày
21.560
Cao nhất 52 tuần
68,10
Thấp nhất 52 tuần
47,10
28/07 AST: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
28/07 AST: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
27/07 AST: Giải trình,báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát - HOSE
15/07 AST: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - HOSE
13/07 AST: Hồi phục tích cực hậu COVID, liệu có tăng trưởng dương sau 8 quý lỗ liên tiếp? - BizLive
05/07 AST: Thông báo thay đổi nhân sự công ty - HOSE
01/07 AST: Thông báo CTCP Dịch vụ Hà Linh trở thành công ty con của AST - HOSE
27/06 AST: Thông báo thay đổi nhân sự công ty - HOSE
27/06 AST: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS - HOSE
27/06 AST: Điều lệ và các quy chế của công ty - HOSE
24/06 AST: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT - HOSE
24/06 AST: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 - HOSE
24/06 AST: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 - HOSE
24/06 AST: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cơ cấu và kết quả bầu các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 - HOSE
24/06 AST: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
23/06 AST: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin - HOSE
02/06 AST: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Ban kiểm toán nội bộ (kèm quy chế) - HOSE
02/06 AST: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án mua cổ phần tại CTCP Dịch vụ Hà Linh với người có liên quan - HOSE
02/06 AST: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - HOSE
02/06 AST: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  400 12,50 -3,10%
AMD  1.782.800 3,16 -0,63%
BSC  0 13,00 0,00%
BTT  100 47,45 0,53%
CEN  324.900 10,60 -0,93%
CMV  7.500 14,50 -0,68%
DGW  1.292.500 70,00 6,87%
FRT  1.376.100 87,80 3,78%
GCB  0 18,00 0,00%