• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
25 Tháng Mười 2021 8:27:13 SA - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
56,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-1,41%)
Tham chiếu
56,90
Mở cửa
56,90
Cao nhất
56,90
Thấp nhất
56,10
Khối lượng
18.000
KLTB 10 ngày
21.100
Cao nhất 52 tuần
66,70
Thấp nhất 52 tuần
45,00
06/09 AST: Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu AST - HOSE
28/07 AST: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
05/07 SSI Research ước tính lợi nhuận quý II của 31 doanh nghiệp - Người đồng hành
28/06 AST: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
28/06 AST: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
03/06 AST: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
26/05 AST: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo - HOSE
21/05 AST: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo - HOSE
21/05 AST: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo - HOSE
05/05 AST: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
26/04 AST: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
26/04 AST: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Penm IV Germany GMBH & CO. KG - HOSE
20/04 AST: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
15/03 AST: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
09/02 AST: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Penm IV Germany GMBH & CO. KG - HOSE
09/02 AST: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Penm IV Germany GMBH & CO. KG - HOSE
29/01 AST: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
14/01 AST: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Penm IV Germany GMBH & Co. KG - HOSE
13/01 AST: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Penm IV Germany GMBH & CO. KG - HOSE
13/01 SSI Research ước tính lợi nhuận quý IV/2020 của 27 doanh nghiệp - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  0 21,50 0,00%
AMD  3.491.100 5,18 -2,26%
BSC  0 15,00 0,00%
BTT  0 49,00 0,00%
CMV  1.000 13,20 -2,22%
DGW  508.900 111,60 -1,15%
FRT  1.360.900 47,70 0,63%
GCB  0 18,70 0,00%
HFX  0 1,40 0,00%