• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 8:14:20 SA - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST : HOSE)
Cập nhật ngày 19/10/2021
2:52:56 CH
57,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,52%)
Tham chiếu
57,80
Mở cửa
57,80
Cao nhất
57,80
Thấp nhất
57,20
Khối lượng
15.900
KLTB 10 ngày
18.170
Cao nhất 52 tuần
66,70
Thấp nhất 52 tuần
45,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thanh
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Hải
Phó Chủ tịch HĐQT Lê Anh Quốc
Thành viên HĐQT Đào Tiến Dương
Thành viên HĐQT Lars Kjaer
Thành viên HĐQT Lê Đức Long
Thành viên HĐQT Seon Han Bae
Trưởng ban kiểm soát Trần Thị Loan
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Thị Kiều Trang
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Hường
Tổng giám đốc Lê Anh Quốc
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Bằng
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Phương
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Huy
Phó Tổng giám đốc Vũ Minh Tuấn
Kế toán trưởng Đào Ngọc Thiết
Đại diện công bố thông tin Đào Tiến Dương