• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 2:01:24 SA - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST : HOSE)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:04:59 CH
53,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+1,91%)
Tham chiếu
52,40
Mở cửa
53,00
Cao nhất
53,50
Thấp nhất
52,60
Khối lượng
5.700
KLTB 10 ngày
32.760
Cao nhất 52 tuần
66,70
Thấp nhất 52 tuần
45,60
AST - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
19/03/2021 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Mua 0 Biểu đồ
22/02/2021 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
09/02/2021 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Mua 100.000 Biểu đồ
19/01/2021 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
13/01/2021 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Mua 105.910 Biểu đồ
15/12/2020 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
15/12/2020 Lê Thị Thu Diệu --- Bán 500 Biểu đồ
14/12/2020 Lê Thị Thu Diệu --- Đăng ký bán 500 Biểu đồ
09/12/2020 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Mua 169.970 Biểu đồ
10/11/2020 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Đăng ký mua 1.400.000 Biểu đồ
05/11/2020 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Mua 20.000 Biểu đồ
07/10/2020 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Đăng ký mua 1.400.000 Biểu đồ
30/09/2020 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Đăng ký mua 1.400.000 Biểu đồ
30/09/2020 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Mua 0 Biểu đồ
27/08/2020 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Mua 16.830 Biểu đồ
29/07/2020 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Đăng ký mua 1.400.000 Biểu đồ
12/06/2020 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Mua 0 Biểu đồ
14/05/2020 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Đăng ký mua 1.400.000 Biểu đồ
21/04/2020 PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- Mua 38.090 Biểu đồ
24/03/2020 Nguyễn Thị Kim Thanh --- Bán 1.250 Biểu đồ