• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
01 Tháng Mười Hai 2021 4:03:37 CH - Mở cửa
CTCP 28 Đà Nẵng (ATD : OTC)


--- x 1000 VND
Thay đổi (%)

--- (---)
Tham chiếu
---
Mở cửa
---
Cao nhất
---
Thấp nhất
---
Khối lượng
---
KLTB 10 ngày
---
Cao nhất 52 tuần
---
Thấp nhất 52 tuần
---
02/08 ATD: Ngày 20/08/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP 28 Đà Nẵng - HNX
27/07 ATD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
24/05 ATD: CBTT về Điều lệ Công ty CP 28 Đà Nẵng sửa đổi - HNX
24/05 ATD: CBTT về Qui chế Quản trị nội bộ Công ty - HNX
17/05 ATD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
08/04 ATD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
03/04 ATD: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
29/03 ATD: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
11/03 ATD: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
01/02 ATD: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
21/07 ATD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
03/06 ATD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
29/05 ATD: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2019 - HNX
25/05 ATD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
11/05 ATD: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
05/05 ATD: Công văn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HNX
24/04 ATD: Nghị quyết hội đồng quản trị - HNX
16/04 ATD: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
14/04 ATD: Về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Sở KH & ĐT TP Đà Nẵng đối với Công ty CP 28 Đà Nẵng - HNX
06/04 ATD: Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  276.300 35,85 0,56%
AG1  15.300 7,90 -1,25%
BDG  600 46,70 0,43%
BMG  300 19,00 -10,80%
BVN  1.000 11,30 14,14%
DCG  0 13,40 0,00%
DM7  0 9,20 0,00%
FTM  951.500 6,06 2,19%
G20  0 2,50 0,00%
GIL  160.000 66,10 -1,05%