• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 9:50:44 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
22,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+2,25%)
Tham chiếu
22,20
Mở cửa
22,20
Cao nhất
22,70
Thấp nhất
22,10
Khối lượng
74.500
KLTB 10 ngày
88.540
Cao nhất 52 tuần
36,60
Thấp nhất 52 tuần
17,20
14/09 BAB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
05/09 BAB: UBCKNN đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Bắc Á - HNX
25/08 BAB: Báo cáo Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 - HNX
19/08 BAB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
19/08 BAB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
18/08 BAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
04/08 BAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
03/08 BAB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
28/07 BAB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
28/07 BAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/07 BAB: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HNX
26/07 BAB: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
26/07 BAB: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
16/07 BAB: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ngân hàng TMCP Bắc Á - HNX
17/06 BAB: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
14/06 BAB: Văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước - HNX
28/04 BAB: Thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch - HNX
22/04 BAB: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
22/04 BAB: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
15/04 BAB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  2.198.700 20,90 1,95%
ACB  4.572.300 31,60 0,96%
BID  1.784.100 40,00 1,52%
BVB  3.248.500 20,30 5,18%
CTG  6.833.300 31,80 0,47%
EIB  669.200 26,00 3,17%
EVF  706.100 12,40 0,81%
HDB  2.214.400 25,45 1,39%
KLB  456.800 22,00 1,38%