• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.423,02 +31,39/+2,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.423,02   +31,39/+2,26%  |   HNX-INDEX   404,37   +6,56/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   102,67   +0,79/+0,78%  |   VN30   1.516,46   +33,84/+2,28%  |   HNX30   640,05   +16,12/+2,58%
28 Tháng Mười 2021 7:49:19 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB : HNX)
Cập nhật ngày 27/10/2021
3:02:56 CH
21,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,46%)
Tham chiếu
21,60
Mở cửa
21,60
Cao nhất
21,60
Thấp nhất
21,40
Khối lượng
77.000
KLTB 10 ngày
44.410
Cao nhất 52 tuần
36,60
Thấp nhất 52 tuần
17,60
Giá đóng cửa ngày 02/08/2018
20,50 0,00/0,00%
Mở cửa 20,50
Cao nhất 20,50
Thấp nhất 20,50
Khối lượng 1.414.100
Giá điều chỉnh 15,00
Giá quá khứ của BAB
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
02/08/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 1.414.100
01/08/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 13.800
31/07/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 14.200
30/07/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 1.414.300
27/07/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 783.167
26/07/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 1.363.200
25/07/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 1.010.600
24/07/2018 -0,10 / -0,49% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 9.900
23/07/2018 +0,10 / +0,49% 20,50 20,60 20,50 20,60 20,56 15,08 12.300
20/07/2018 +0,10 / +0,49% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 11.800
19/07/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,40 20,40 20,48 14,93 20.100
18/07/2018 -0,10 / -0,49% 20,50 20,50 20,40 20,40 20,46 14,93 20.300
17/07/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 11.300
16/07/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 11.900
13/07/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 17.200
12/07/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,40 20,50 20,47 15,00 24.100
11/07/2018 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 15,00 19.700
10/07/2018 -0,10 / -0,49% 20,80 20,80 20,50 20,50 20,60 15,00 21.700
09/07/2018 -0,70 / -3,29% 21,00 21,00 20,60 20,60 20,84 15,08 18.200
06/07/2018 -0,60 / -2,75% 21,50 21,50 21,20 21,20 21,32 15,52 16.900
05/07/2018 -0,20 / -0,91% 21,90 21,90 21,80 21,80 21,86 15,95 23.400
04/07/2018 0,00 / 0,00% 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 16,10 13.600
03/07/2018 0,00 / 0,00% 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 16,10 17.300
02/07/2018 0,00 / 0,00% 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 16,10 10.400
29/06/2018 0,00 / 0,00% 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 16,10 21.200
28/06/2018 0,00 / 0,00% 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 16,10 21.600
27/06/2018 0,00 / 0,00% 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 16,10 22.400
26/06/2018 0,00 / 0,00% 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 16,10 21.900
25/06/2018 -0,10 / -0,45% 22,10 22,10 22,00 22,00 22,05 16,10 24.600
22/06/2018 -0,10 / -0,45% 22,10 22,10 22,00 22,00 22,06 16,10 18.300