• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 7:00:39 CH - Mở cửa
CTCP Thống Nhất (BAX : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
65,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,30 (-3,39%)
Tham chiếu
67,80
Mở cửa
67,40
Cao nhất
67,50
Thấp nhất
65,50
Khối lượng
5.000
KLTB 10 ngày
8.190
Cao nhất 52 tuần
114,00
Thấp nhất 52 tuần
36,60
13/07 BAX: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
13/07 BAX: Thay đổi nhân sự - HNX
23/06 BAX: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC - HNX
27/05 BAX: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
13/05 BAX: Đính chính kết quả giao dịch của Ông Nguyễn Văn Thạnh - HNX
06/05 BAX: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC - HNX
28/04 BAX: Lê Văn Liêm - Ủy viên HĐQT - đã bán 18.100 CP - HNX
28/04 BAX: Nguyễn Văn Thạnh - Ủy viên HĐQT - đã bán 15.000 CP - HNX
20/04 BAX: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
20/04 BAX: Bổ sung thông tin chi tiết thù lao của TV HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác tại BCTC kiểm toán 2020 - HNX
13/04 BAX: Nguyễn Văn Thạnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 15.000 CP - HNX
12/04 BAX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
08/04 BAX: Chốt quyền chia cổ tức gần 131% - Người đồng hành
07/04 BAX: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
07/04 BAX: Thông báo chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2020 - HNX
06/04 BAX: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
06/04 BAX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
25/03 BAX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
19/03 BAX: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC - HNX
18/03 BAX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 11,00 0,00%
ATB  328.700 1,60 14,29%
B82  5.500 1,00 0,00%
BCE  45.800 10,60 -1,40%
BCM  101.700 41,65 0,36%
BHT  25.500 13,50 14,41%
BMN  0 15,80 0,00%
BOT  100 48,90 0,00%
BVL  2.100 23,90 3,91%