• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
25 Tháng Chín 2022 1:52:32 SA - Mở cửa
CTCP Thống Nhất (BAX : HNX)
Cập nhật ngày 23/09/2022
3:05:03 CH
78,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
78,00
Mở cửa
78,00
Cao nhất
78,00
Thấp nhất
78,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
840
Cao nhất 52 tuần
94,20
Thấp nhất 52 tuần
68,00
15/08 BAX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
27/07 BAX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
22/07 BAX: Thay đổi nhân sự - HNX
20/07 BAX: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
15/06 BAX: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022. - HNX
26/05 BAX: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC - HNX
26/04 BAX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
21/04 BAX: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
21/04 BAX: Công ty Cổ phần Thống Nhất đã thông qua việc chi cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt - HNX
31/03 BAX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
11/03 BAX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
11/03 BAX: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC - HNX
09/03 BAX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
09/03 BAX: Thông báo về thay đồi ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
04/03 BAX: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
22/02 BAX: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
21/02 BAX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
16/02 BAX: Ngày 14/2/2022, Công ty Cổ phần Thống Nhất đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
24/01 BAX: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
18/01 BAX: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 9,10 0,00%
ALV  6.000 4,80 -2,04%
AMS  19.700 7,80 1,30%
ATB  500.900 1,30 8,33%
B82  121.100 1,20 9,09%
BCE  70.700 8,80 0,00%
BHT  0 12,90 0,00%
BMN  0 14,50 0,00%
BOT  343.700 6,30 -5,97%