• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,71 +3,88/+0,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,71   +3,88/+0,31%  |   HNX-INDEX   302,88   +1,10/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   83,87   -0,50/-0,59%  |   VN30   1.403,96   +2,43/+0,17%  |   HNX30   475,20   +5,02/+1,07%
27 Tháng Bảy 2021 5:49:07 SA - Mở cửa
CTCP Thống Nhất (BAX : HNX)
Cập nhật ngày 26/07/2021
3:03:22 CH
65,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
65,50
Mở cửa
66,00
Cao nhất
66,00
Thấp nhất
65,50
Khối lượng
6.900
KLTB 10 ngày
7.650
Cao nhất 52 tuần
114,00
Thấp nhất 52 tuần
39,00
BAX - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
27/04/2021 America LLC --- Mua 9.900 Biểu đồ
23/04/2021 Lê Văn Liêm Thành viên HĐQT Bán 18.100 Biểu đồ
23/04/2021 Nguyễn Văn Thạnh Thành viên HĐQT Bán 14.000 Biểu đồ
15/04/2021 Nguyễn Văn Thạnh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 15.000 Biểu đồ
14/04/2021 Lê Văn Liêm Thành viên HĐQT Đăng ký bán 18.100 Biểu đồ
11/03/2021 America LLC --- Mua 16.000 Biểu đồ
09/03/2021 Nguyễn Văn Thạnh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 15.000 Biểu đồ
04/03/2021 America LLC --- Mua 17.000 Biểu đồ
05/02/2021 Lê Văn Liêm Thành viên HĐQT Bán 21.000 Biểu đồ
02/02/2021 Nguyễn Văn Thạnh Thành viên HĐQT Bán 0 Biểu đồ
25/01/2021 America LLC --- Mua 8.300 Biểu đồ
18/01/2021 Lê Văn Liêm Thành viên HĐQT Đăng ký bán 29.000 Biểu đồ
06/01/2021 America LLC --- Mua 14.200 Biểu đồ
04/01/2021 Lê Linh Phụng --- Bán 10.000 Biểu đồ
04/01/2021 Nguyễn Văn Thạnh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 15.000 Biểu đồ
24/12/2020 Lê Linh Phụng --- Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
21/12/2020 CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa --- Mua 43.800 Biểu đồ
12/11/2020 Nguyễn Hoàng Dũng Tổng giám đốc Bán 69.700 Biểu đồ
06/11/2020 Nguyễn Hoàng Dũng Tổng giám đốc Đăng ký bán 69.700 Biểu đồ
05/07/2019 Lê Hữu Tịnh --- Bán 15.000 Biểu đồ