• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 8:07:19 CH - Mở cửa
CTCP Thống Nhất (BAX : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
65,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,30 (-3,39%)
Tham chiếu
67,80
Mở cửa
67,40
Cao nhất
67,50
Thấp nhất
65,50
Khối lượng
5.000
KLTB 10 ngày
8.190
Cao nhất 52 tuần
114,00
Thấp nhất 52 tuần
36,60
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 11,64%
Sở hữu khác 88,36%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai --- 2.957.760 36,07% 30/06/2020
CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa --- 2.420.400 29,52% 05/01/2021
America LLC --- 903.000 11,01% 23/06/2021
Quách Trọng Nguyên --- 530.480 6,47% 07/02/2020
Nguyễn Thị Đoan Trang --- 15.000 0,18% 31/12/2019
Phan Văn Yên --- 12.400 0,15% 21/03/2018
Đào Sỹ Du Trưởng ban kiểm soát 10.000 0,12% 30/06/2020
Lê Linh Phụng --- 10.000 0,12% 07/01/2021
Nguyễn Văn Thạnh Thành viên HĐQT 1.000 0,01% 13/05/2021