• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 4:14:18 CH - Mở cửa
CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/09/2021
3:00:04 CH
22,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-2,65%)
Tham chiếu
22,60
Mở cửa
22,60
Cao nhất
23,00
Thấp nhất
22,00
Khối lượng
4.700
KLTB 10 ngày
1.600
Cao nhất 52 tuần
31,30
Thấp nhất 52 tuần
15,60
BBT - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
20/11/2020 Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital --- Mua 1.637.920 Biểu đồ
10/09/2020 Nguyễn Đông Hải Thành viên HĐQT Bán 100 Biểu đồ
10/09/2020 Đoàn Thị Thu Sương Thành viên Ban kiểm soát Bán 100 Biểu đồ
09/09/2020 Đoàn Thị Thu Sương Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 100 Biểu đồ
09/09/2020 Nguyễn Đông Hải Thành viên HĐQT Đăng ký bán 100 Biểu đồ
28/05/2020 Nguyễn Quốc Việt --- Đăng ký bán 500 Biểu đồ
27/05/2020 Nguyễn Quốc Việt --- Bán 500 Biểu đồ
06/02/2020 Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital --- Mua 315.860 Biểu đồ
21/01/2020 Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital --- Đăng ký mua 315.860 Biểu đồ
20/06/2019 Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital --- Mua 251.000 Biểu đồ
12/06/2019 CTCP Chứng Khoán Thành Công --- Mua 796.000 Biểu đồ
03/03/2008 Phan Thị Tâm Anh --- Mua 35.000 Biểu đồ
03/03/2008 Tạ Xuân Thọ --- Mua 20.000 Biểu đồ
04/09/2007 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam --- Bán 104.570 Biểu đồ