• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 4:24:34 CH - Mở cửa
CTCP 397 (BCB : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/09/2021
3:00:04 CH
3,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
3,60
Mở cửa
3,60
Cao nhất
3,60
Thấp nhất
3,60
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
6,60
Thấp nhất 52 tuần
3,60
18/06 BCB: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
05/05 BCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/05 BCB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
04/05 BCB: Thay đổi nhân sự - HNX
04/05 BCB: Nghị quyết hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HNX
03/04 BCB: Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
09/03 BCB: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
09/03 BCB: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
08/03 BCB: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
14/12 BCB: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 - HNX
18/11 BCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
02/11 BCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - HNX
23/10 BCB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - HNX
23/10 BCB: Công bố đơn xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát - HNX
29/05 BCB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
29/05 BCB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
27/05 BCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
05/05 BCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
22/04 BCB: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
22/04 BCB: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CLM  0 21,00 0,00%
CST  542.300 21,50 -8,12%
HLC  86.500 18,00 -5,26%
MDC  40.200 15,70 -7,65%
MVB  8.400 29,00 -6,75%
NBC  1.206.800 22,90 -3,78%
TC6  812.300 16,00 -4,76%
TDN  508.700 17,80 -8,25%
THT  480.600 18,30 -8,50%