• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 6:29:36 SA - Mở cửa
CTCP 397 (BCB : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/09/2021
3:04:32 CH
3,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
3,60
Mở cửa
3,60
Cao nhất
3,60
Thấp nhất
3,60
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
6,60
Thấp nhất 52 tuần
3,60
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 51,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 49,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đông Bắc --- 2.550.000 51,00% 31/12/2020
Công ty TNHH Xây dựng Quang Thành --- 1.000.000 20,00% 31/12/2020
CTCP Xây dựng thương mại và Du lịch Thố Huân --- 573.100 11,46% 31/12/2020
Nguyễn Đình Thao Thành viên HĐQT 209.200 4,18% 10/08/2018
Trần Văn Chính Chủ tịch HĐQT 8.200 0,16% 31/12/2020
Đỗ Đình Kỳ Phó Giám đốc 8.000 0,16% 31/12/2020
Nguyễn Văn Đề --- 7.800 0,16% 31/12/2018
Đỗ Quang Thái Phó Giám đốc 7.300 0,15% 31/12/2020
Trần Tiến Trung Đại diện công bố thông tin 6.600 0,13% 26/06/2019
Nguyễn Tiến Lăng --- 6.400 0,13% 31/12/2019
Phạm Hoàng Anh Phó Giám đốc 6.300 0,13% 31/12/2020
Nguyễn Quách Tùng Thành viên Ban kiểm soát 5.100 0,10% 31/12/2019
Trần Ngọc Hiệp --- 1.200 0,02% 31/12/2020