• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.258,69 +1,94/+0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:05:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.258,69   +1,94/+0,15%  |   HNX-INDEX   301,00   -0,33/-0,11%  |   UPCOM-INDEX   92,77   +0,45/+0,49%  |   VN30   1.281,73   +5,03/+0,39%  |   HNX30   553,69   -0,55/-0,10%
09 Tháng Tám 2022 11:07:39 SA - Mở cửa
CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC : HNX)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:05:02 SA
16,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,62%)
Tham chiếu
16,20
Mở cửa
16,20
Cao nhất
16,20
Thấp nhất
16,00
Khối lượng
204.800
KLTB 10 ngày
702.870
Cao nhất 52 tuần
29,40
Thấp nhất 52 tuần
11,90
28/07 BCC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ) - HNX
28/07 BCC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
22/07 BCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
04/07 BCC: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 - HNX
09/05 Xi măng tăng giá hàng loạt trong tháng 5, ngành xây dựng liên tiếp gặp khó - Báo Tổ quốc
06/05 BCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
05/05 BCC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
05/05 BCC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
21/04 Doanh nghiệp xi măng có cải thiện được kết quả kinh doanh trong năm 2022? - BizLive
08/04 BCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
29/03 BCC: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
20/03 BCC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
17/03 BCC: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
08/03 BCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
28/02 BCC: BCC:CBTT và BC: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
05/02 BCC: Quý IV/2021 ghi nhận lỗ 10,82 tỷ đồng - Đầu tư chứng khoán
30/01 BCC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ) - HNX
30/01 BCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
29/01 BCC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
08/11 BCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  80.900 18,00 -1,10%
ACE  0 41,00 0,00%
ADP  500 24,50 0,00%
BDT  0 43,60 0,00%
BHC  0 2,40 0,00%
BIG  44.900 15,30 -3,16%
BT6  0 5,60 0,00%
BTD  400 30,10 1,69%
BTN  5.100 4,20 0,00%