• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,26 +6,88/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:15:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,26   +6,88/+0,56%  |   HNX-INDEX   308,33   +2,37/+0,77%  |   UPCOM-INDEX   93,42   +0,30/+0,32%  |   VN30   1.280,82   +8,11/+0,64%  |   HNX30   551,85   +6,04/+1,11%
25 Tháng Năm 2022 10:21:51 SA - Mở cửa
CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC : HNX)
Cập nhật ngày 25/05/2022
10:15:01 SA
15,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,33%)
Tham chiếu
15,00
Mở cửa
15,10
Cao nhất
15,40
Thấp nhất
15,10
Khối lượng
158.800
KLTB 10 ngày
452.550
Cao nhất 52 tuần
29,40
Thấp nhất 52 tuần
9,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Lê Hữu Hà
Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Đức
Thành viên HĐQT Lê Thị Khanh
Thành viên HĐQT Lê Huy Quân
Thành viên HĐQT Vũ Thế Hà
Thành viên HĐQT Ngô Đức Việt
Thành viên HĐQT Nguyễn Hoành Vân
Trưởng ban kiểm soát Lê Hữu Phăng
Thành viên Ban kiểm soát Lê Quang Đông
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Thị Thúy
Tổng giám đốc Nguyễn Hoành Vân
Phó Tổng giám đốc Phạm Văn Phương
Phó Tổng giám đốc Lê Huy Quân
Phó Tổng giám đốc Trần Anh Tuấn
Kế toán trưởng Nguyễn Đức Sơn
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Đức Sơn