• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:15:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 12:20:02 CH - Mở cửa
CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC : HNX)
Cập nhật ngày 09/08/2022
12:15:02 CH
16,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,20
Mở cửa
16,20
Cao nhất
16,20
Thấp nhất
16,00
Khối lượng
227.600
KLTB 10 ngày
705.150
Cao nhất 52 tuần
29,40
Thấp nhất 52 tuần
11,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
09/08/2022 58.318.732 0 0 0 0 0 0
08/08/2022 58.318.732 0 0 0 0 0 0
05/08/2022 58.318.732 0 0 0 0 0 0
04/08/2022 58.318.432 100 0 100 1.611 0 1.611
03/08/2022 58.318.532 0 0 0 0 0 0
02/08/2022 58.318.532 0 300 -300 0 4.776 -4.776
01/08/2022 58.318.532 0 0 0 0 0 0
29/07/2022 58.318.532 0 0 0 0 0 0
28/07/2022 58.318.532 0 0 0 0 0 0
27/07/2022 58.318.532 10.000 0 10.000 148.632 0 148.632
26/07/2022 58.328.532 600 0 600 9.059 0 9.059
25/07/2022 58.323.132 0 0 0 0 0 0
22/07/2022 58.323.132 0 0 0 0 0 0
21/07/2022 58.323.132 0 6.000 -6.000 0 92.626 -92.626
20/07/2022 58.323.132 0 0 0 0 0 0
19/07/2022 58.313.132 0 0 0 0 0 0
18/07/2022 58.313.132 0 0 0 0 0 0
15/07/2022 58.313.132 0 10.000 -10.000 0 147.338 -147.338
14/07/2022 58.303.132 0 0 0 0 0 0
13/07/2022 58.292.863 0 0 0 0 0 0