• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:02:44 SA - Mở cửa
CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC : HNX)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
14,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+2,76%)
Tham chiếu
14,50
Mở cửa
14,60
Cao nhất
15,20
Thấp nhất
14,50
Khối lượng
550.200
KLTB 10 ngày
599.600
Cao nhất 52 tuần
29,40
Thấp nhất 52 tuần
9,00
BCC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
21/09/2021 Lê Huy Quân Thành viên HĐQT Bán 26.400 Biểu đồ
13/09/2021 Lê Huy Quân Thành viên HĐQT Đăng ký bán 26.400 Biểu đồ
09/07/2012 Doãn Nam Khánh --- Bán 162.100 Biểu đồ
06/07/2012 CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn --- Bán 0 Biểu đồ
08/06/2012 CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn --- Đăng ký bán 162.120 Biểu đồ
14/11/2011 CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn --- Bán 0 Biểu đồ
17/10/2011 CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn --- Đăng ký bán 162.120 Biểu đồ
19/05/2010 CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn --- Bán 0 Biểu đồ
21/04/2010 CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn --- Đăng ký bán 162.120 Biểu đồ
13/07/2007 KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund --- Mua 161.800 Biểu đồ