• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.258,85 +2,10/+0,17%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.258,85   +2,10/+0,17%  |   HNX-INDEX   301,41   +0,08/+0,03%  |   UPCOM-INDEX   92,86   +0,54/+0,58%  |   VN30   1.281,44   +4,74/+0,37%  |   HNX30   554,52   +0,28/+0,05%
10 Tháng Tám 2022 12:49:40 SA - Mở cửa
CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC : HNX)
Cập nhật ngày 09/08/2022
3:05:04 CH
16,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-1,23%)
Tham chiếu
16,20
Mở cửa
16,20
Cao nhất
16,20
Thấp nhất
15,90
Khối lượng
542.800
KLTB 10 ngày
736.670
Cao nhất 52 tuần
29,40
Thấp nhất 52 tuần
11,90
Giá đóng cửa ngày 10/06/2021
11,80 0,00/0,00%
Mở cửa 11,80
Cao nhất 11,90
Thấp nhất 11,50
Khối lượng 778.000
Giá điều chỉnh 11,66
Giá quá khứ của BCC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
10/06/2021 0,00 / 0,00% 11,80 11,90 11,50 11,80 11,68 11,66 778.000
09/06/2021 +0,10 / +0,85% 11,70 12,10 11,40 11,80 11,81 11,66 1.023.900
08/06/2021 +0,10 / +0,86% 11,60 12,50 11,50 11,70 11,98 11,56 2.223.300
07/06/2021 0,00 / 0,00% 11,60 11,90 10,80 11,60 11,38 11,46 1.657.211
04/06/2021 -0,20 / -1,69% 11,80 11,90 11,40 11,60 11,61 11,46 847.500
03/06/2021 0,00 / 0,00% 11,80 11,90 11,50 11,80 11,70 11,66 1.085.600
02/06/2021 +0,90 / +8,26% 10,90 11,80 10,80 11,80 11,53 11,66 2.166.500
01/06/2021 -0,30 / -2,68% 10,70 11,50 10,70 10,90 11,10 10,77 992.100
31/05/2021 +0,90 / +8,74% 10,30 11,30 10,10 11,20 10,77 11,07 1.743.100
28/05/2021 +0,10 / +0,98% 10,20 10,50 10,10 10,30 10,30 10,18 846.600
27/05/2021 0,00 / 0,00% 10,20 10,30 10,00 10,20 10,10 10,08 798.800
26/05/2021 -0,10 / -0,97% 10,30 10,30 10,10 10,20 10,22 10,08 570.000
25/05/2021 -0,20 / -1,90% 10,50 10,60 10,20 10,30 10,38 10,18 384.600
24/05/2021 +0,10 / +0,96% 10,40 10,60 10,30 10,50 10,46 10,38 483.500
21/05/2021 +0,20 / +1,96% 10,20 10,60 10,10 10,40 10,36 10,28 697.700
20/05/2021 +0,20 / +2,00% 10,00 10,60 10,00 10,20 10,32 10,08 897.400
19/05/2021 -0,30 / -2,91% 10,30 10,40 10,00 10,00 10,12 9,88 743.400
18/05/2021 -0,20 / -1,90% 10,50 10,50 10,20 10,30 10,31 10,18 410.800
17/05/2021 -0,10 / -0,94% 10,30 10,80 10,30 10,50 10,50 10,38 465.500
14/05/2021 -0,10 / -0,93% 10,60 10,90 10,50 10,60 10,64 10,47 491.900
13/05/2021 -0,30 / -2,73% 11,00 11,00 10,60 10,70 10,72 10,57 1.097.200
12/05/2021 -0,20 / -1,79% 11,20 11,20 10,80 11,00 10,92 10,87 685.500
11/05/2021 -0,10 / -0,88% 11,40 11,40 11,00 11,20 11,21 11,07 603.000
10/05/2021 +0,90 / +8,65% 10,40 11,30 10,20 11,30 10,95 11,17 1.382.100
07/05/2021 -0,30 / -2,80% 10,70 10,70 10,30 10,40 10,45 10,28 695.800
06/05/2021 -0,10 / -0,93% 10,80 11,20 10,60 10,70 10,86 10,57 814.600
05/05/2021 +0,50 / +4,85% 10,30 10,90 10,30 10,80 10,57 10,67 745.000
04/05/2021 -0,50 / -4,63% 10,80 10,80 9,90 10,30 10,36 10,18 680.000
29/04/2021 -0,20 / -1,82% 11,20 11,20 10,70 10,80 10,83 10,67 735.700
28/04/2021 0,00 / 0,00% 10,90 11,00 10,60 11,00 10,85 10,87 785.000