• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,33 +10,26/+0,82%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,33   +10,26/+0,82%  |   HNX-INDEX   303,42   +3,24/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,84   +0,12/+0,13%  |   VN30   1.280,96   +8,63/+0,68%  |   HNX30   562,02   +10,27/+1,86%
15 Tháng Tám 2022 4:28:32 SA - Mở cửa
CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC : HNX)
Cập nhật ngày 12/08/2022
3:05:03 CH
16,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,63%)
Tham chiếu
15,90
Mở cửa
15,80
Cao nhất
16,00
Thấp nhất
15,70
Khối lượng
550.500
KLTB 10 ngày
737.910
Cao nhất 52 tuần
29,40
Thấp nhất 52 tuần
11,90
Giá đóng cửa ngày 27/05/2021
10,20 0,00/0,00%
Mở cửa 10,20
Cao nhất 10,30
Thấp nhất 10,00
Khối lượng 798.800
Giá điều chỉnh 10,08
Giá quá khứ của BCC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
27/05/2021 0,00 / 0,00% 10,20 10,30 10,00 10,20 10,10 10,08 798.800
26/05/2021 -0,10 / -0,97% 10,30 10,30 10,10 10,20 10,22 10,08 570.000
25/05/2021 -0,20 / -1,90% 10,50 10,60 10,20 10,30 10,38 10,18 384.600
24/05/2021 +0,10 / +0,96% 10,40 10,60 10,30 10,50 10,46 10,38 483.500
21/05/2021 +0,20 / +1,96% 10,20 10,60 10,10 10,40 10,36 10,28 697.700
20/05/2021 +0,20 / +2,00% 10,00 10,60 10,00 10,20 10,32 10,08 897.400
19/05/2021 -0,30 / -2,91% 10,30 10,40 10,00 10,00 10,12 9,88 743.400
18/05/2021 -0,20 / -1,90% 10,50 10,50 10,20 10,30 10,31 10,18 410.800
17/05/2021 -0,10 / -0,94% 10,30 10,80 10,30 10,50 10,50 10,38 465.500
14/05/2021 -0,10 / -0,93% 10,60 10,90 10,50 10,60 10,64 10,47 491.900
13/05/2021 -0,30 / -2,73% 11,00 11,00 10,60 10,70 10,72 10,57 1.097.200
12/05/2021 -0,20 / -1,79% 11,20 11,20 10,80 11,00 10,92 10,87 685.500
11/05/2021 -0,10 / -0,88% 11,40 11,40 11,00 11,20 11,21 11,07 603.000
10/05/2021 +0,90 / +8,65% 10,40 11,30 10,20 11,30 10,95 11,17 1.382.100
07/05/2021 -0,30 / -2,80% 10,70 10,70 10,30 10,40 10,45 10,28 695.800
06/05/2021 -0,10 / -0,93% 10,80 11,20 10,60 10,70 10,86 10,57 814.600
05/05/2021 +0,50 / +4,85% 10,30 10,90 10,30 10,80 10,57 10,67 745.000
04/05/2021 -0,50 / -4,63% 10,80 10,80 9,90 10,30 10,36 10,18 680.000
29/04/2021 -0,20 / -1,82% 11,20 11,20 10,70 10,80 10,83 10,67 735.700
28/04/2021 0,00 / 0,00% 10,90 11,00 10,60 11,00 10,85 10,87 785.000
27/04/2021 -0,10 / -0,90% 11,00 11,10 10,80 11,00 10,98 10,87 370.000
26/04/2021 -0,40 / -3,48% 11,20 11,60 10,90 11,10 11,18 10,97 729.600
23/04/2021 +0,40 / +3,60% 11,10 11,50 10,40 11,50 11,09 11,36 643.500
22/04/2021 -0,50 / -4,31% 11,60 11,80 11,10 11,10 11,47 10,97 733.200
20/04/2021 -0,10 / -0,85% 11,70 11,90 11,50 11,60 11,72 11,46 726.100
19/04/2021 -0,30 / -2,50% 12,00 12,00 11,50 11,70 11,73 11,56 711.300
16/04/2021 -0,20 / -1,64% 12,00 12,20 11,60 12,00 11,87 11,86 1.405.000
15/04/2021 -0,50 / -3,94% 12,90 13,00 12,20 12,20 12,46 12,06 1.256.800
14/04/2021 +0,20 / +1,60% 12,50 12,80 12,30 12,70 12,56 12,55 959.500
13/04/2021 -0,50 / -3,85% 13,10 13,20 12,50 12,50 12,74 12,35 1.754.900